Storsatsning på sirkulærøkonomi i EU

Storsatsning på sirkulærøkonomi i EU
Industriledere håper å dra nytte av denne formative perioden i politikkutformingen for å sikre at et profiterende indre marked etableres.

EU satser stort innenfor sirkulærøkonomi, og jobber nå med å fremme sine synspunkter for å takle problemet med plastavfall. Ideen om en sirkulærøkonomi og et indre marked for resirkulering vokser frem, men det vil ikke bli en lett oppgave for hverken lovgivere eller næringslivet å realisere.

Tiltak og situasjonen så langt
Siden begynnelsen av 2018 har EU uniformert og oppdatert avfallshåndteringsregler som regulerer resirkuleringsmål og deponeringstillatelser, samt publisert sin etterlengtede plaststrategi. Begge disse tiltaksprosedyrene omfatter en rekke mål knyttet til gjenvinning og gjenbruk, samt å sette opp et veikart for å redusere engangsplast og forby okso-biologisknedbrytbar plast.

Industriledere håper å dra nytte av denne formative perioden i politikkutformingen for å sikre at et profiterende indre marked etableres. Siden Kina bestemte seg for å forby import av plast og annet avfall ved begynnelsen av dette året har det vært spesielt viktig å få på plass nye systemer for håndteringen av plast. Det kinesiske avfallsimportforbudet gir derfor Europakommisjonen muligheten til enten å øke resirkuleringskapasiteten i Europa eller å finne alternative markeder for kontinentets avfall.

Hva mer kan og bør gjøres?
Resirkulering av plast er fortsatt en stor utfordring. Kun 30 % av plastikk blir resirkulert, samtidig som 38 % ender på deponier og resten blir brent. Hovedårsaken til dette er mangel på miljøvennlige utformingsforpliktelser for plastprodukter i produksjonsfasen og fraværet av markedsbaserte instrumenter for å redusere etterspørselen etter resirkulert plast. Det er dette hullet EU og gjenvinningsindustrien ønsker å tette.

For å kunne imøtekomme problemet må en gå til produktets kilde. Det er for det første viktig at designet av produktet gjør det mulig å resirkulere. Dersom det er mulig bør også farlige stoffer erstattes med passende alternativer. Det er imidlertid behov for mer arbeid på feltet. Blant annet trengs det et bedre lovverk som i større grad gjør det mulig for de ulike industriene å legge om til sirkulære prosesser av produksjonen. Ved å sikre at produktene ikke inneholder farlige stoffer, vil beslutningstakere og næringslivet gjøre det mye lettere for EU å oppnå og til og med overgå sine ambisiøse resirkuleringsmål.

www.europabanken.no