Teknologiskenyheter.no inngår fra og med 30.juni 2019 i NorskByggebransje.no

Vi vil fortsatt ha fokus på teknologi, men vil i langt større grad rette blikket mot teknologiske løsninger og nyheter innen den norske byggebransjen.

Peab totalentreprenør for mediebygg i Volda
Nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda. Illustrasjon: LINK arkitektur

15 spådommer Bill Gates kom med i 1999
Nesten 20 år er passert. Hvor rett fikk Mr Gates i sine spådommer? Foto: AP
Alle medier har sin tidsalder