Hurtigruten vil oppgradere med miljøteknologi fra Rolls-Royce

Hurtigruten vil oppgradere med miljøteknologi fra Rolls-Royce
Foto: Carsten Pedersen/Hurtigruten

Hurtigruten har signert en intensjonsavtale med Rolls-Royce Marine om et stort oppgraderingsprogram. Avtalen omfatter seks eksisterende fartøy, med opsjon på ytterligere tre, som blant annet skal få en helt nyutviklet LNG-motor og batteripakker som en del av sitt hybridsystem.

- Dette er en investering i fremtiden, og en historisk dag for oss, for miljøet og for hele norskekysten. Kombinasjonen av batteripakker og de mest miljøvennlige og effektive gassmotorene på markedet vil gi en enorm miljøgevinst, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Intensjonsavtalen omfatter at Rolls-Royce skal levereto Bergen B36:45L6PG gassmotorer som hovedmotorer til hvert skip. Disse LNG-motorene setter en helt ny standard for kraft og effektivitet med svært lave utslipp av CO2, NOx, SOx og partikler.

- Hurtigruten planlegger oppgradering med vår aller nyeste og mest miljøeffektive motor som går på naturgass. Dette er en nyvinning fra motorfabrikken vår i Bergen som vi gleder oss veldig over å få ut i markedet. Sammen med de øvrige nyhetene i energisystemet, vil Hurtigrutens skip være like effektive og grønnne som om de skulle vært splitter nye, sier Astrid Opsjøen, VP Product Sales & Advanced Offerings i Rolls-Royce Marine.

Rolls-Royce skal også levere elektrosystemet SAVe Cube med én integrert drivenhet og styresystem for hele skipet. Det er dessuten planlagt at skipene skal være hybride ved hjelp av et batterisystem som vil bidra til den gode miljøprofilen. Det er tenkt at propellsystemet skal bli Promas, som integrerer ror og propell for best mulig effektutnyttelse.

Norske myndigheter hadde reduserte utslipp som et av hovedkravene når anbudet på Kystruten Bergen - Kirkenes ble lyst ut. Med miljøoppgraderingen fra Rolls-Royce vil Hurtigrutens skip oppfylle miljøkravene i anbudet – blant annet kravet om reduksjon av CO2 med 25 prosent.

- Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

- I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

- Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.