Ikke legg ansvaret for digitalisering på de ansatte

Ikke legg ansvaret for digitalisering på de ansatte
Kronikk av: Angeliqua Ramming-Gaden

Ansatte med riktige dataverktøy er betraktelig mer produktive. Informasjonssjefer verden rundt er overbevist om at de leder til økte inntekter. Men fremdeles mangler det ofte en konkret visjon fra ledelsen for hvordan jobb-apper skal tas i bruk.

En undersøkelse fra VMware og Forbes Insights fra slutten av fjoråret viste at arbeidstakere med tilgang til applikasjonene de selv ønsker å bruke til jobben, har syv ganger større sannsynlighet for å bli mer produktive. For eksempel bruker disse medarbeidere hele 16 prosent mindre tid på manuelle arbeidsoppgaver.

Ni av ti informasjonssjefer fra Europa, Midt-Østen og Afrika tror bedriftens inntekter kan øke med fem prosent over tre år, dersom de ansatte får tilgang til verktøy de selv vil ha. Fortsatt mangler det derimot en konkret visjon fra ledelsen om hvordan disse appene skal implementeres og brukes i bedriften.

Bedrifter går glipp av produktivitet

Manglende visjoner fører til at flere bedrifter går glipp av den produktiviteten en moderne digital arbeidsplass tilbyr. Derfor er det slettes ingen overraskelse at de ansatte selv er drivkraften for digitalisering av arbeidsoppgavene, når de ofte anskaffer de applikasjonene de vil bruke på egen hånd. Så mye som hver femte jobb-app er installert av de ansatte, viser rapporten vår.

Lederne må ta et større og mer langsiktig ansvar for å dra nytte av konkurransefordelene riktige IT-verktøy gir. Samtidig må de tørre å slippe kontrollen og tilrettelegge for en mer mobil og individuell bruk av bedriftens verktøy.

Digitaliseringen trenger et helhetsgrep. Bedriftene som fremmer sine ansattes mobilitet og gir dem informasjonen de trenger lykkes, er de som vil klare å skape digitale arbeidsplasser med engasjerte og produktive medarbeidere.

Privat sektor henger etter

Norden ligger generelt langt fremme i denne sammenhengen, men fortsatt har mange private bedrifter mye å lære fra det offentlige. De er mye bedre på store og langsiktige digitaliseringsprosjekt.

Mange bedrifter straffes også for og ikke gå hele veien. Den digitale arbeidsplassen må fungere uavhengig av hvor de ansatte befinner seg og hvilke enheter de bruker, dersom man virkelig vil dra nytte av alle fordelene.

I en tid med stor mangel på kompetanse der bedriftene sliter med rekruttering og å beholde talentene, er tilgangen på riktige dataverktøy avgjørende for valget av arbeidsplass. Rapporten viser at medarbeidere med riktige verktøy har fire ganger høyere sannsynlighet for å mene at sin egen arbeidsplass har blitt mer attraktiv.

Med digitalisering av arbeidsplassen må ledelsen lytte til sine ansatte, men selv ta ansvar for gjennomføringen av visjonene.

Angeliqua Ramming-Gaden