Utviklet verdens største vindturbinblad

Utviklet verdens største vindturbinblad
Etter finanskrisen endret behovet for vindteknologi seg. I stedet for å produsere mange blader raskt, er fokuset nå på å utvikle få, men store blader.

Siden 1980-tallet har vindturbinbladene vokst fra rundt syv meter til rundt 70 meter. Lengre blader produserer mer strøm, men vil også veie mye mer. En tommelfingerregel er at en dobling av lengden på bladet fører til fire ganger mer strøm, men vil også gjøre bladet åtte ganger så tungt.

Det vil derfor være en grense for hvor store bladene kan være. Forskere fra LM Wind Power og DTU Vind Energi ønsket å løse dette problemet, og resultatet er tre store blader med en lengde på 88,4 meter som nå roterer og produserer strøm på en vindturbintest i Tyskland.

Et marked for store blader
Etter finanskrisen endret behovet for vindteknologi seg. I stedet for å produsere mange blader raskt, er fokuset nå på å utvikle få, men store blader. Dette er blader som er ment for å være konkurransedyktige over lengre tid. Det er også et større behov for offshore vindturbiner enn tidligere. De kan produsere mer strøm enn de mindre vindturbinene på land, og det tyder på at få, men større blader derfor en riktig retning for industrien å bevege seg i.

Selve vindturbinbladet
For å utvikle selve bladet var det nødvendig for forskerne å endre fokus. De måtte finne et materiale som var bedre egnet for produksjon av større vindturbinblader, et materiale som blant annet krever mer rigiditet og fasthet. Løsningen ble en miks av karbon og glassfiber. Ved å blande disse to kom forskerne frem til et sterkt, fast og tett materiale som både er innovativt og konkurransedyktig. For nå er partene fornøyde med resultatet, men de ser også potensiale i å utnytte dette nye materialet for å bygge enda større vindturbinblader i fremtiden. Det er imidlertid flere utfordringer knyttet til å lage større blader, for eksempel transport, vekt og installasjon av vindturbinen.

Les mer om verdens største vindturbinblad her.

www.europabanken.no