Nye Drammen Sykehus
Drammens nye sykehus blir blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter. Illustrasjon: LINK arkitektur | Ratio | Bølgeblikk

Drammen nye Sykehus

Torsdag 14 mars kom vedtaket fra styret i Helse Sør-Øst og det endelige klarsignalet ble gitt for gjennomføringen av nytt sykehus i Drammen.

For arkitektteamet bestående av LINK arkitektur, RATIO arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter er dette en svært god nyhet. Teamet kan nå arbeide videre på dette sentrale prosjektet for Drammensregionen som etter planen vil stå ferdig i 2025.

Kjell Rasmussen, Prosjektleder i LINK arkitektur, fremhever det konstruktive og gode samarbeidet i prosjekteringsgruppen samt med Vestre Viken Helseforetak, Helse Sør-Øst og Sykehusbygg.

- Det nære samarbeidet har gjort prosessene gode. Forståelsen for et felles mål har bidratt til at prosjektet nå er kommet over i realiseringfasen i tråd med tidsplanen. I det videre arbeidet vil vi jobbe systematisk sammen for å oppnå realisering innenfor den vedtatte kostnadsramme. Vi fokuser på bærekraftig design med høy kvalitet og vil videreutvikle løsninger for optimal funksjonalitet for personale og pasienter innenfor en ramme som setter mennesket i sentrum, forklarer Rasmussen.

Det nye sykehuset ligger tett opp til sentrum i Drammen og vil gi store ringvirkninger til næringslivet og utdanningsinstitusjonene i regionen. Dette blir et «urbant» sykehus og blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter.

Mette Dan-Weibel, Direktør for Helse og Omsorg i LINK arkitektur, er meget tilfreds med at teamet har lykkes med å skape et helstøpt og innbydende sykehuskompleks, hvor alle pasientkategorier og deres pårørende vil føle seg sett og velkommen.

- Det er gledelig å se at man har lykkes med å fastholde det arkitektoniske hovedgrepet, som er sykehusets storslagne foyerområde. Her oppstår en naturlig bygningintegrert wayfinding, hvor man kan orientere seg mot byens urbane kontekst samtidig som man befinner seg på bredden av Drammensfjorden. Utsikt og dagslys er vektlagt i designet og fordeles til hele komplekset. Dette er en viktig del av helende arkitektur og gir merverdi for besøkendes opplevelse av sykehuset, de ansattes trivsel og arbeidshverdag og ikke minst for pasientenes restitusjon, sier Dan-Weibel.

Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk. Prosjektets konsept med en funksjonell og effektiv «helsegate» skal gjøre det lett å orientere seg og tilfører samtidig liv og puls til den menneskelig skala i bygget.

- Arkitekturen understøtter komplekse prosesser og logistikk, og i samarbeid med de ulike fagmiljøene og brukerne av sykehuset finner vi gode funksjonelle og robuste løsninger som skal fungere over tid, og gi gode opplevelser for pasienter, pårørende og personale, sier Kari Anne Munthe-Kaas, fagansvarlig arkitekt fra RATIO arkitekter.

Det nye sykehuset er planlagt med 122.000 m2 og med mulig utvidelse på 40.000 m2 og har en kostnadsramme på ca 9.2 milliarder kroner. Sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.