Ny kravspesifikasjonen for kommunale boliger

Ny kravspesifikasjonen for kommunale boliger
Den nye kravspesifikasjonen ivaretar relevante krav for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Foto: Husbanken

Nytt verktøy gjør det enklere for kommunene å anskaffe nye boliger

Kravspesifikasjonen for anskaffelse av kommunale boliger, som er utviklet av Norsk kommunalteknisk forening (NKF), ble lansert under en pressekonferanse 12. april. Spesifikasjonen ivaretar relevante krav for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger, og er utarbeidet i samarbeid med en rekke andre aktører, blant annet Husbanken.

Bidrar til bedre boliger
I tillegg til å gjøre arbeidet med anskaffelser enklere for både bestillere i kommunene og tilbydere i byggenæringen kan kravspesifikasjonen bidra til bedre boliger. Den ivaretar alle offentlige krav og viser til aktuelle standarder, og stiller konkrete krav om universell utforming, brannsikkerhet, velferdsteknologi, holdbare materialer og løsninger og CO2-fotavtrykk.

- Husbankens krav og anbefalinger til utforming og kvalitet er innarbeidet i kravspesifikasjonen. Dersom kommunene utarbeider sine prosjekter i tråd med spesifikasjonen er kravene knyttet til lån- og tilskudd fra Husbanken per definisjon oppfylt. Dette gjør saksbehandlingen forutsigbar for kommunene og enklere for Husbanken. Vi anbefaler kommunene å ta kravspesifikasjonen i bruk, sier avdelingsdirektør Tor Wigulf Christensen i Husbanken.

Fakta om kommunale boliger og den nye kravspesifikasjonen
Kommunene har de siste årene anskaffet 2 000 – 3 000 kommunale boliger årlig, fordelt på omsorgsboliger og utleieboliger for vanskeligstilte. De aller fleste boligene delfinansieres med tilskudd fra Husbanken, investeringstilskudd til omsorgsboliger og tilskudd til utleieboliger.

Kravspesifikasjonen kan brukes til å bestille oppføring av nye utleieboliger og omsorgsboliger. Den kan også brukes som utgangspunkt for å bestille andre typer boliger. Kravspesifikasjonen omhandler ikke kommunens planprosess eller lokalisering av bolig. Her vises det til Husbankens øvrige veiledere.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk kommunalteknisk forening (NKF), Husbanken, Difi, Boligprodusentene, Nelfo, Fredrikstad, Flesberg og Øyer kommuner har utarbeidet kravspesifikasjonen. Arbeidet er finansiert av NKF, Boligprodusentene, Bygg21 og Husbanken.

Husbankens rolle i utarbeidelsen har vært å få innarbeidet Husbankens krav/anbefalinger til utforming og kvaliteter ved bygging av nye utleieboliger og omsorgsboliger.