Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen i Oslo 7.- 8. juni
Kjersti Kvalheim Dunham og Sebastian Spaun er to av innlederne i konferansen.

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg.

Det blir altså en svært internasjonal FABEKO-konferanse i år. Målet er å overføre både inspirasjon og beste praksis innen betongområdet.

Kjersti Kvalheim Dunham og Sebastian Spaun er to av innlederne i konferansen.

Grensesprengende norske fjordkrysninger
Kjersti Kvalheim Dunham vil som programleder av E39-prosjektet vise tilhørerne hvordan vi i Norge skal knytte sammen en ferjefri og 1100 km lang vegforbindelse mellom Kristiansand og Trondheim. Det er svært stor internasjonal interesse for dette infrastrukturprogrammet som utfordrer hele betong- og anleggsbransjen til å utvikle nye teknologiske løsninger. Videoer om E39-programmet er tilgjengelig her.

Termisk aktivering av betong
Dipl.Ing. Sebastian Spaun leder den østeriske sementorganisasjonen og presenterer hvordan betong kan benyttes for å varme opp og kjøle ned bygg. Gjennom 7 års forskning og implementering av mindre pilotprosjekter har de nå utgitt et planleggingsverktøy for termisk aktivering av betong. De har blant annet utviklet konsepter for lagring av overskuddsenergi fra vindkraft og overføre dette via varmepumper til termisk energi i betong.

Dette er to eksempler fra de 45 interessante innleggene på ERMCO 2018 konferansen.
«For FABEKO er det viktig at det norske betongmiljøet deltar i teknologioverføringen på arrangementet som altså også blir årets FABEKO-konferanse. Vi er fornøyde med at det allerede var rundt 200 påmeldte da vi gikk inn i mars» uttaler Jan Eldegard Hjelle som leder av FABEKO og ansvarlig for gjennomføringen på vegne av den europeiske fabrikkbetongorganisasjonen ERMCO.

«Både teknisk og sosialt program for konferansen er nå på plass» fortsetter Hjelle. «...vi har mange gode medhjelpere i arrangementet og Lene Eikefjord i Byggenæringens Mediasenter vil sikre at den tekniske gjennomføringen for rundt 400 deltakere blir like god som på Byggedagene denne uka.

Program med alle ‘abstracts’ er allerede tilgjengelig for nedlasting på konferansens web-side der også all annen viktig informasjon om arrangementet blir lagt ut ermco2018.no