Powel leverer komplett prosesstøtte- og arbeidsordresystem til Lofotkraft

Powel leverer komplett prosesstøtte- og arbeidsordresystem til Lofotkraft
Julie Nilssen, Lofotkraft (foto: Powel AS)

Powel Service Solutions har levert løsningen UtilityFlow til Lofotkraft. UtilityFlow er bygd på plattformen Microsoft Dynamics 365 og gir støtte både til administrative prosesser, arbeidsordre fra felt og HMS-krav. Over 50 montører, prosessledere, og prosjektingeniører i Lofotkraft har tatt i bruk løsningen.

Gjennom å digitalisere og automatisere prosesser helt fra saksbehandling til gjennomføring og rapportering, bidrar UtilityFlow til å holde oversikt over alt administrativt arbeid som nettselskapet utfører. Plattformen har funksjonalitet for å optimalisere saksbehandlingen og effektivisere planfunksjonen, i tillegg til prediktivt vedlikehold og analyse.

- Nettselskap har behov for å digitalisere daglige rutiner slik at hverdagen blir enklere og mer effektiv. Powels strategiske samarbeid med Microsoft betyr at vi kan tilby løsninger i plattformen Dynamics 365. UtilityFlow revolusjonerer kommunikasjon og arbeidsflyt mellom avdelingene. Den finnes i desktopversjon for de på kontoret og som mobil løsning for montører i felt, sier Ståle Nilsen, Business Manager, Powel Elsmart Service Solutions.

- Fokuset på digitalisering er satt på dagsorden i hele Lofotkrafts konsern, og implementeringen av UtilityFlow er ett av stegene på veien. Vi hadde behov for et system som ville gjøre det mulig for prosjektingeniører, arbeidsleder og montører å kommunisere og jobbe sammen på en helt ny måte. Vi satt på mange forskjellige systemer som resulterte i unødvendig dobbeltføring. Dette ønsket vi å unngå ved bruk av UtilityFlows muligheter, sier Julie Nilssen, prosjektleder for innføring av UtilityFlow i deres organisasjon.

- Akkurat nå er vi inne i en utviklingsfase med de utfordringene og muligheter det innebærer.

Vi ser allerede effekten av å ha et helhetlig system som brukes av alle ledd innenfor vedlikehold og utbygging av distribusjonsnettet. Blant annet ser vi at informasjonsflyten i hver enkelt sak er forbedret, og dokumentasjon blir mer oversiktlig. Fokuset fremover vil være på videreutvikling av UtilityFlow, samt integrasjoner mot flere av våre fagsystemer, sier Nilssen.

UtilityFlow er en ferdig standardisert løsning for nettselskaper i Norden. Den er basert på standard teknologi fra Microsoft og implementeringen er rask og effektiv.

Kontrakten mellom Powel og Lofotkraft bestod av et implementeringsprosjekt på rundt 400 timer, og lisenser for nesten 60 brukere. Powel hadde opplæring i november og overlevering var i begynnelsen av oktober. Lofotkraft og Powel skal nå jobbe med videreutvikling og tilpasning av løsningen.