Rune Volden æresmedlem i NFA

Rune Volden æresmedlem i NFA
Rune Volden mottok utmerkelsen under NFAs årsmøte 14. februar 2018. Foto: Tom Kristian Venger, NFA

Rune Volden er tildelt NFAs ærespris.

Begrunnelse:
«Rune Volden gis status som æresmedlem for stort og energisk engasjement for NFA over mange år – både i styret, i valgkomite, i ulike juryer og i ulike programkomitéer. Han har siden 2008 deltatt på ca. 35 arrangementer, enten som deltaker, komitemedlem eller foredragsholder. Han ble valgt inn i styret av årsmøtet 23. april 2008, og ble i styret til han gikk ut ved årsmøtet 29/4-2014. til Han var styreleder i perioden 2009 – 2012. Da han gikk ut av styret i 2014 ble han samtidig valgt inn i valgkomiteen hvor han har vært siden. Her har han gjort en fremragende jobb med å innhente styremedlemmer. Siden hans første årsmøte i 2008 har han kun stått over ett (i 2015).

Han har vært NFA’s ekspert innen området avanserte fartøyer og har bidratt stort i komitearbeidet for denne konferansen de siste 3 årene. Han har også vært i komiteen for Servomøtet 2010 samt holdt foredrag på Servomøtet 2016. Volden snakker bestandig varmt om foreningen og bidrar også i juryen for beste master/bachelor-oppgave. Volden er aldri vanskelig å be om hjelp, og har arbeidet tett inn mot NFA siden 2008.»

Rune Volden mottok utmerkelsen under NFAs årsmøte 14. februar 2018. Volden er det 18. æresmedlem i NFA. Dette er den siste æresprisen NFA deler ut, da foreningen ble slått sammen med Ifea til NFEA med virkning fra 1.1.2018

Om NFAs ærespris:
NFAs ærespris tildeles personer som har gjort en fremragende praktisk og/eller teoretisk innsats på ett eller flere av følgende områder:

• For automatiseringsmiljøet i Norge og NFA
• For samfunnsnyttig utvikling og anvendelse av automatiseringsfaget, og/eller bidrag til den kybernetiske teorien, i Norge og internasjonalt.
• For holdningsskapende arbeid og kunnskapsformidling som har bidratt til anerkjennelse og publisitet for automatisering og industriell IT i Norge.

Om NFEA:
NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. Foreningen består av mer enn 350 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

Felles for våre medlemmer er at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

NFEA ble etablert i 2018, etter sammenslåing av de to foreningene NFA – Norsk Forening for Automatisering (stiftet i 1958) og Ifea – Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (etablert i 1971).