Fusjonerer med Biovac Environmental Technology AS

Fusjonerer med Biovac Environmental Technology AS
Ingeniørfirma Tison Titlestad AS innfusjoneres i Biovac Environmental Technology AS Foto: Biovac

Biovac Environmental Technology AS og Ingeniørfirma Tison Titlestad har det siste året hatt tilknytning som mor- og datterselskap, og har blitt drevet som to selvstendige selskaper. Med dato 28.februar 2018 ble Ingeniørfirmaet Tison Titlestad innfusjonert i Biovac Environmental Technology AS.

Dette innebærer at Biovac overtar Ingeniørfirma Tison Titlestad sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Bakgrunnen for sammenslåingen er at dette vil bidra til en forenkling av selskapsstrukturen samt legge til rette for en bedre utnyttelse av de samlede ressurser.

Alle kunder og samarbeidspartnere vil fortsatt ha kontakt med de samme menneskene, og vi vil videreføre den samme servicegraden. Videre vil kontoret på Godvik opprettholdes. Fra februar 2018 formelt som et avdelingskontor til Biovac Environmental Technology AS.

Etter fusjonen vil Biovac sitt hovedkontor fortsatt ligge på Frogner i Sørum med samme navn og kontaktinformasjon som tidligere, mens tidligere Ingeniørfirma Tison Titlestad’s navn, hovedadresse og kontaktinfo være: Biovac Environmental Technology AS, Leirvikåsen 39b, 5179 GODVIK, Tlf: 63 86 64 60, e-post: kontakt@biovac.n

Biovac Environmental Technology AS er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder gjennom kjente merkevarer som Biovac®, Haco® og Fluidtec®. Konsernet omsetter for mer enn 150 millioner i det norske markedet og ca. 45 millioner i det svenske. Med mer enn 13.000 leverte anlegg av ulik størrelse og mer enn 25.000 årlige gjennomførte servicebesøk har Biovac Environmental Technology AS en unik kompetanse og erfaringsbase.