Suksessen til vind- og solenergi er drevet av politisk støtte

Suksessen til vind- og solenergi er drevet av politisk støtte
Kostnadsreduksjon for vind og sol er i seg selv ikke nok for en rask avkarbonisering av kraftbransjen

Kapasiteten til vind- og solenergi er ti ganger av hva det var et tiår siden. Stadig oftere nås en ny milepæl, enten det er et rekordlavt bud i en auksjon for ny solenergi eller et rekordhøyt nivå av generasjon fra fornybare kilder. Takket være insentiver, men også politikk

Fremdriften bak fornybar energi er veldig høy, og peker på en god distribusjonssirkel som medfører innovasjon, kostnadsreduksjoner og sysselsetting, noe som igjen muliggjør mer distribusjon. Men kilden til denne utviklingen må være godt forstått. I mange tilfeller gir politikk og rammebetingelser et sterkt press til fornybar energi - IEA anslår at 750 milliarder dollar i økonomiske incitamenter har blitt tilført fornybare energikilder globalt over det siste tiåret. Mens fallende kostnader reduserer behovet for økonomiske incentiver, er politikk fortsatt viktig for å stille de nødvendige vilkårene for vekst.

Kostnadsreduksjon er ikke nok alene

Kostnadsreduksjon for vind og sol er i seg selv ikke nok for en rask avkarbonisering av kraftbransjen. Politikk er fortsatt viktig - markedsdesign og strukturelle endringer i kraftanlegget vil være avgjørende for å sikre tilstrekkelig avkastning for investering og for å integrere høyere andeler av vindkraft og solenergi, skriver IEA (International Energy Agency).

Les mer her

Mål for grønn vekst i norsk fornybarnæring
BP Statistical Review of World Energy