Gent skal bli klimanøytral by innen 2050

Gent skal bli klimanøytral by innen 2050
I 2015 mottok over tusen Gent-innbyggere gratis råd for hvordan de kan redusere energiforbruket hjemme

Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.

Høsten 2015 bestemte byrådet i Gent seg for å bli den første belgiske byen til å undertegne den nye europeiske borgermesterloven, European Mayors Covenant, hvor byen forpliktet seg til å redusere sine CO2-utslipp med minst 40% innen 2030. For å oppnå målsettingen skal Gent kommune investere over 105 millioner euro i en rekke tiltak som direkte bidrar til reduksjon av byens CO2-utslipp. Videre finnes det også et budsjett for indirekte tiltak.
To år etter lanseringen av byens klimaplan, kan kommunen se tilbake på gode resultater. Både innbyggere, bedrifter og organisasjoner har tatt grep for å bidra til at Gent blir en klimanøytral by.

Sparer 1000 tonn CO2 i året
31 selskaper har i regi av kommunen deltatt i et coaching-prosjekt som skal hjelpe dem med å redusere klimautslippene. 25 av selskapene hadde allerede en egen handlingsplan for energieffektivitet. Ved hjelp av tiltak som effektivisert belysning, isolasjon, trykkluft, kjøling og oppvarming, ble strømutgiftene til selskapene redusert med 12%. Dermed reduserte de i felleskap sine utslipp med rundt 1000 tonn CO2 hvert år. Interesserte selskaper kan fortsatt delta i dette coaching-prosjektet, som i 2015 ga Gent prisen BELFIUS Smart City Award.

Får gratis renoveringsråd
I 2015 mottok over tusen Gent-innbyggere gratis råd for hvordan de kan redusere energiforbruket hjemme. 268 mottok gratis energisparende coaching. Innbyggerne bistås i alle trinn på vei mot renovering i alt fra anbud til overvåking og oppfølging av arbeiderne. Dette tilbudet gjelder også for utleiere.

Tilskudd for renovering
Gent ønsker å doble antall boligrenoveringer, slik at flere hus kan forvandles til lav-energi. Derfor hjelper Gent innbyggerne også med inntektsrelaterte tilskudd, noe 1544 innbyggere søkte om 2015. De fleste søknader gjaldt takisolering, isolering av vinduer og av fasade.

Energilån
Beboere i Gent kan søke kommunen om lån for energibesparende boligrenoveringer, og i 2015 ble 100 slike lån tildelt. Kommunen tillater å låne opp mot 10.000 euro, til en rente på 2% eller 0%, avhengig av inntekt. Disse energilånene gir ytterligere støtte til underprivilegerte familier, slik at de kan utføre energibesparende renoveringer.

Bærekraftig nabolag
714 familier i Sluizeken-Tolhuis-Ham-distriktet har deltatt i prosjektet Step by Step for å spare energi og for å trinnvis utvikle seg slik at nabolaget blir bærekraftig. Hver familie har forpliktet seg til å prøve ut tiltak som håndvask med kaldt vann, LED-lamper, slå av mobiltelefonene om natta, eller kjøpe lokale frukt og grønnsaker. 60% av familiene har allerede gjennomført disse tiltakene.

11 bærekraftige distrikt
I 2015 startet ikke mindre enn 11 distrikter i Gent prosjekter for å redusere CO2-utslipp. Byrådet sikrer innsatsen ved å tilby subsidier - en ekspert som hjelper distriktet med å utvikle og gjennomføre prosjektet. Distriktsprosjektene går ut på kollektiv energi, grønne tak, bærekraftig ernæring og belysning.

Energieffektive hus
13.000 innbyggere i Gent fikk i 2015 en personlig, trinnvis plan for hvordan de kan oppnå energieffektive hus. Planen gir oversikt over estimert investeringskostnad for hver intervensjon, tilgjengelige tilskudd og årlige energibesparelser. For dette tiltaket fikk Gent i 2015 prisen Agoria Smart City Award.

Solpanel på taket
8530 tak har i regi av Gent kommune blitt sjekket for å avgjøre om de passer til solcellepaneler. En nettbasert tjeneste lar privatpersoner og næringsliv undersøke mulighetene. Tjenesten tar også hensyn til huset eller bygningens orientering og hellingsvinkel, samt skyggene til omkringliggende bygninger eller trær. Ved å skrive inn adresse kan innbyggerne se hvor mye strøm som kan genereres på taket.

Grønnsakshage på skolen
25 skoler og åtte distrikter mottar gratis rådgivning og veiledning i hvordan de kan lage sin egen grønnsakshage. Den nye ernæringsstrategien til Gent mottok i 2015 prisen Future Generations Award.

http://europabanken.no