Tøff konkurranse om PILOT-E midler

PILOT-E raskere fra Ide til marked
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova Foto:Enova

Det er hard konkurranse mellom aktører i næringslivet om midler fra PILOT-E for å jobbe med løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.

Samlet budsjett for de innkomne prosjektsøknadene er 757 mill. kroner, hvorav 334 mill. kroner søkes dekket av PILOT-E. De konkurrerer nå om 100 mill. kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt en fleksibel ramme fra Enova.

- Vi er glade for å se at det er etablert mange spennende konsortier med både små og store norske bedrifter og verdensledende internasjonale aktører, sier Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E. I tillegg er relevante forskningsmiljøer, offentlige aktører og interesseorganisasjoner med som samarbeidspartnere.

Årets utlysning har hatt to tema. Det ene er utslippsfri nyttetransport på land. Store deler av de norske klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Nye løsninger som implementeres raskt vil ha avgjørende betydning, og kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet.

Det andre temaet er digitalisering i energisystemet. Behovene i energisektoren er i sterk endring. For å møte denne utviklingen og som en del av den generelle oppgraderingen av energisystemet, investeres det allerede betydelig. PILOT-E vil støtte prosjekter som kan bidra til at investeringene i sektoren kan reduseres og som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor.

- Utviklingen i de aktuelle sektorene går lynraskt og næringslivet må legge opp til en effektiv prosjektgjennomføring. PILOT-E forsøker å møte dette behovet. Erfaringene fra fjorårets utlysning og i dialogen med næringslivet frem mot søknadsfristen viser at aktørene verdsetter måten vi tenker på i PILOT-E, sier Moengen.

Nå skal søknadene vurderes
Søknadene vil bli vurdert av administrasjonen i PILOT-E, som består av representanter for Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet og av eksperter fra fagfeltene. De beste prosjektene vil som et ledd i søknadsvurderingen bli invitert til å presentere sine planer nærmere for evalueringspanelet.

Beslutning om hvem som når opp i konkurransen tas i desember.

Fakta om PILOT-E

PILOT-E ordningen er etablert som et svar på de store samfunnsutfordringene knyttet til energi, transport og miljø, der det skal gjøres store investeringer fremover og det er behov for ny teknologi og nye løsninger. PILOT-E står for “Prosjektstøtte til Innovative Løsninger Og Teknologier - Energi”.

PILOT-E omfatter både Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ordningen skal øke farten på utviklingen gjennom høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

Et PILOT-E prosjekt utføres i et forpliktende partnerskap, som består av ett eller flere foretak og gjerne forskningsinstitusjoner som sammen utvikler en ny løsning, i tett samarbeid med den første kunden som tar løsningen i bruk.

Se www.pilot-e.no for mer informasjon