Kommunikasjon for IoT og Industri 4.0

Kommunikasjon for IoT og Industri 4.0|El -Watch

Industri 4.0 og IoT har mange ting felles og henger delvis sammen. Men det som gjør at de har en fremtid, er trådløs kommunikasjon og innovative løsninger. Og det er nettopp dette El -Watch kan hjelpe deg med.

Selskapet ble startet i 2002, og har altså 15-års jubileum i år. Men da KAM Hallvard Helgetun blir minnet om det, virker han nesten forbauset: De 10 medarbeiderne i bedriften i Rindal på Nordmøre er alt for opptatt med å utvikle og implementere morgendagens løsninger for dagens høyst tilstedeværende kunder til å fokusere på slikt. Men spennende år har det vært, kan han forsikre.

Innovativt
- Det er jo innovasjon og utvikling av trådløse kommunikasjonsløsninger som er vår viktigste kompetanse. Gjennom de løsningene vi kommer opp med i samarbeide med våre kunder, er vi klare til å møte utfordringene som uten tvil vil komme med IoT og Industri 4.0, forklarer Helgetun. Samtidig er det klart at det nettopp er dette som vil kunne bidra til at norsk industri kan komme sterkere tilbake i en litt større sammenheng; Mens man i flere tiår har møtt på problematikken rundt at lønnskostnadene har vært høye per produsert enhet i Norge sammenlignet med våre handelspartnere, vil digitaliseringen og automatiseringen av industrien i tiden som kommer sørge for en ny giv for industrien i Norge. Og her kommer uten tvil løsningene fra El-Watch til å spille en innovativ, og viktig rolle.

Men i tillegg har bedriften kompetanse til å bistå mer tradisjonelle suksessområder som skipsfarten, og bidra til at de også tar steget inn i en digital fremtid, forteller Helgetun:

- Vi har utviklet løsningen sammen med Vard, og de ønsket seg en digital kommunikasjon i stedet for kablede signaler fra sine forskjellige målepunkter på skipene. Kabling er dyrt og tidkrevende, er utsatt for brekkasje og slitasje, og derfor ville man gjerne satse mer fremtidsrettet.

Innovasjon og utvikling av trådløse kommunikasjonsløsninger er vår viktigste kompetanse

Kompetanse
- Hva ble løsningen?

- Det som er spesielt med et skip, er at det er krevende forhold for trådløs radiokomunikasjon. Lange avstander som er preget av mange vegger i stål og det som skal være vann- eller røyktette dører, om det skulle være behov for det. Men gjennom en god prosess fikk vi fram løsninger som gjorde at selv erfarne sjøfolk hevet brynene: Vi leverte trådløs kommunikasjon fra våre måleinstrumenter som holdt en kvalitet og ikke minst stabilitet som mange ikke trodde var mulig. Og når vi kan levere dette til sjøs, er det klart at vi også kan levere det i mindre krevende miljøer, som ulike typer landbasert industri. Vi har fått DNV GL godkjent både sensorer og innsamlingsenhet for maritim bruk. Faktisk er vår løsning godkjent som trådløst shut-down system, ingen andre har denne godkjenningen, så vidt vi er kjent. På toppen av dette, er vi spesialiserte på å levere energieffektiv elektronikk, så dette blir både rasjonelt og rimelig i drift, forklarer han.

Hva er hemmeligheten?
- Det er ikke EN hemmelighet, men flere. Jeg sier det fordi vi kan levere de forskjelligste løsninger basert på kundenes variable behov. Men felles for løsningene er altså energieffektiv elektronikk og trådløs sensorikk til en gateway, som så sørger for at informasjonen – altså målingene, kommer dit de skal via en skyløsning. Visning av ønsket informasjon kan skje på pc i kontrollrom, vaktsentral eller direkte på nettbrett eller smarttelefon. Informasjon og alarmer går direkte til ansvarshavende.

Gjør alt selv
- Vi utvikler alt selv, både hardware, software, serverløsninger og applikasjoner for smarttelefon. Vi produserer alt vi trenger til løsningene våre i tett samarbeid med anerkjente elektronikkprodusenter. Dermed er vi ikke bare leveringsdyktige uavhengig av svingninger i markeder ellers i verden, men vi innehar også den kompetansen som kundene kan komme til å trenge senere. Enten det er snakk om oppgraderinger, utvidelser, endringer eller for den saks skyld reparasjoner, har vi all den kompetanse vi trenger på huset. Og kompetanse kommer til å bli en avgjørende konkurransefaktor i fremtiden, tror Helgetun.

El-Watch treffer du på Norges største industrimesse, Advanced Engineering i Oslo 20-21 september.
Vi stiller ut på stand A27 Hent din gratis billett her

Når du vil vite mer om hva El-Watch kan gjøre for deg tar du kontakt med

Hallvard Helgetun
Key account manager
Mob: 909 37 847
hallvard@el-watch.com
https://el-watch.com/