Han forventer seg mye av fremtiden, Atle Opdahl, som eier Namdal Plast. Bedriften lager de forskjelligste plastprodukter, og utvikler også løsninger i samarbeid med kunder. De har levert mye til fiskeoppdrettsnæringen – også til Færøyene, hvor de største tankene har gått.

Store tanker – til Færøyene Namdal plast AS
Vi leverer mange forskjellige dimensjoner, alle med samme nøyaktige produksjonsprosess, forteller Atle Opdahl.

-Jeg synes fremtiden ser spennende ut. Heldigvis har vi tilgang på høyt motivert og kvalifisert lokal arbeidskraft, også når vi har litt produksjonstopper. Vi må til og med ta inn folk på kort sikt. Med stabile leverandører og gode kunder, ligger det an til en spennende fremtid.

Atle Opdahl er daglig leder i Namdal Plast AS i Namdalseid. Bedriftens historie skriver seg tilbake til 1971, og bedriften holder til i et nedlagt meieri som hadde mange driftsår før nedleggelsen, som førte til omlegging til plastproduksjon i arealene. Opdahl kjøpte bedriften i 2005.

Overtok boet
-Bedriften gikk konkurs, rett og slett. Vi var 3 stykker som så potensialet og overtok boet, med lokaler, maskiner og utstyr. Selv satt jeg i styret i den avviklede bedriften, og hadde en liten aksjepost, men jeg var jo så langt unna driften på det tidspunktet at jeg hadde fint liten innvirkning på den daglige driften før konkursen. Uansett: Vi var som sagt tre mann som så potensialet, men jeg hadde nok lengre perspektiver enn de to andre, og det ble til at de ville kjøpes ut etter et par år. Det holdt hardt, men jeg greide å få det til, så de siste 8 årene har jeg eid bedriften selv.

-Og det har gått bra?
-Det er et marked som er preget av hard priskamp, og ikke minst store variasjoner i ordretilgangen. Når man har måttet låne deler av pengene som skulle til for å drive bedriften videre, er det klart at det er en utfordring. Men heldigvis har vi som sagt høyt kvalifisert personale og vi er godt etablerte, så vi får stadig nye henvendelser.

Det er ikke lang tid siden jeg regnet anbud for nær en million kroner på en uke, og det er ganske mye for en bedrift som omsatte bare 9 millioner totalt i 2014, viser han til.

-Hvordan blir det i fremover tror du?
-Mye bedre. Saken er at vi hadde en skikkelig «drop» i markedet i 2014, men det skjer altså av og til, så fordi vi har erfaring og kunnskap om det som skjer, kunne vi styre deretter. Dermed ble vi ikke nevneverdig rammet av det. I stedet sto vi godt rustet til å møte oppgangen vi har fått i år, og har også satset på solide leverandører.

Differensiert marked

-Er det en utfordring med stabile leveranser av polyester framover?

-Det vil jeg kanskje ikke si, akkurat. Men det er likevel slik med dette materialet, at man helst ikke skal blande det. Polyester fra forskjellige leverandører varierer ikke bare på farge, men også litt på egenskaper. Så dermed blir det ganske store leveranser av gangen, når man først har valgt leverandør. Vi har vel fått levert 20-30 tonn fra vår nåværende leverandør i sommer, og det er ganske mye for oss, forklarer han, men legger til at de driver i et veldig prissensitivt marked. På grunn av at markedet er særdeles presset hva angår pris, forplanter dette seg bakover til leverandørene. Man må være veldig bevisst med innkjøpene sine, slår han fast.

-Hvem er kundene deres?
-Vi har ganske mange forskjellige. Men fiskeoppdrett er det klart største segmentet. Akkurat nå jobber vi med å få av gårde noen store tanker til Færøyene, og der skal våre folk være med en ukes tid og montere dem opp. Vi lager også mindre tanker til smolt- og yngeloppdrett. Fordi nær sagt alt vi lager blir produsert på mål, setter det krav til våre folk i forhold til tegninger, utarbeidelse av former og støpingen. Alt fra bassenger til tanker og de forskjelligste former for rister krever kompetanse på disse områdene. Slamavskiller og septiktanker er også en artikkel, og det hender faktisk at vi samarbeider med andre plastfabrikker på noen produkter. Det er jo slik at andre kan ha fordeler på noen prosjekter, mens vi har våre klare fortrinn på andre.

-Hvordan finner kundene dere?
-Det er vel ganske mange kanaler tror jeg, men jungeltelegrafen er kanskje den viktigste. Folk er fornøyd med det vi leverer, og forteller om dette til venner og bekjente. Og det er jo en veldig fin form for markedsføring, smiler han.

Spennende fremtid
-Som sagt har bedriften hatt sine «ups and downs» i forbindelse med svingninger i markedet. Men nå vil jeg si at vi har «blitt voksne», og kommet i posisjon til å møte den spennende fremtiden som vi går i møte. Vi lever i en bransje som er veldig prispresset, men har etablert oss som en leverandør til å stole på, og som folk ser kan levere de produktene som etterspørres. Vi er fleksible og har leverandører som er positive å samarbeide med. Derfor er jeg ganske sikker på at vi skal utvikle oss videre fra den posisjonen vi allerede har inntatt: En bedrift som blir spurt om de forskjelligste produkter, og som kan spesiallage det aller meste på bestilling. Jeg tror det meste ligger til rette for at vi skal utvikle oss enda et skritt i positiv retning i 2015, sier Opdahl til slutt.

http://www.texthuset.as