Bill Gates skal bygge en ny «smart by»

Bill Gates skal bygge en ny “smart by”
Når den er ferdig vil Belmont være hjem til 180.000 mennesker Foto: AP

Bill Gates har nylig kjøpt 10.000 hektar i Arizona hvor han planlegger å bygge en ny «smart by».

Bill Gates har via sitt investeringsselskap Cascade Investment så langt investert 80 millioner dollar i prosjektet. Landområdet det er snakk om ligger i den vestlige delen av Arizona og sammen med blant annet Belmont Partners, planlegger Mr. Gates å bygge en helt ny by som vil bestå av 80.000 boliger og et forventet innbyggertall på like over 180.000 mennesker. Byen, som har fått navnet Belmont, vil bestå av boliger, kontorer, skoler og butikker.

Byen skal etter planen utnytte det aller beste av moderne teknologi og det skal fra starten av bygges inn systemer som klargjør byen for selvkjørende biler. Blant annet skal det tas i bruk lyskryss som kommuniserer med hverandre slik at man oppnår optimal flyt i trafikken.

Hensikten er å integrere så mye teknologi som mulig for å vise at “smarte byer” er levedyktige og løsningen for fremtidens byer. Prosjektet vil også gi viktig kunnskap om hvordan ny teknologi best mulig kan integreres i eksisterende byer verden over.

Den nye byen vil bli designet med høyhastighetsnett, en rekke datasentre, samt førerløse biler og busser. Nye produksjonsteknologier skal også tas i bruk og byen vil ha en rekke automatiserte logistikksentre for innbyggerne.

Konseptet med smarte byer har fått stadig mer oppmerksomhet de siste fem årene og selv i Norge planlegges det nye smarte bydeler, som i Bodø, hvor flyplassen skal flyttes for å gjøre plass til "Verdens smarteste by" . I fjor inngikk også et av Googles selskaper, Alphabet's Sidewalk Labs , en avtale med byen Toronto om å lage en ny smart bydel. Den nye bydelen på litt over 300 hektar vil bli fullpakket av Googles teknologi, som selvkjørende biler, smarte gatelys, offentlig Wi-Fi, helsetjenester basert på ny teknologi og en rekke andre løsninger Google så langt holder for seg selv.