EU investerer millioner i bærekraftig blå vekst

Investerer 14,5 millioner euro i miljøprosjekter
EU leverer som lovet for å fremme bærekraftig blå vekst

Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.

- Vi investerer 14,5 millioner euro i miljøprosjekter for å sikre våre marine økosystemer. På områder som havenergi og forurensing, og når det gjelder utfordringer langs middelhavskysten er jeg veldig fornøyd med at vi så raskt oppfyller våre løfter, sier kommissæren for miljø, fiskerier og maritime spørsmål, Karmenu Vella.

Ny teknologi og samarbeidsprosjekter
Åtte millioner euro er satt av til å hjelpe SMB-er til å teste ut ny teknologi i blå sektorer med stort potensiale for vekst, som fornybar havenergi. Til å takle den økende utfordringen med havforurensing er to millioner euro investert i ny teknologi til å forebygge, overvåke, fjerne og resirkulere avfall i EUs havområder.

Videre vil 3 millioner euro støtte samarbeidsprosjekter i Middelhavet mellom maritime utdannelser, næringer innenfor blå vekst, og lokal fiskerinæring. EU har også tildelt 1,5 millioner euro til prosjekter som jobber med å gjenopprette kystnære økosystem i Middelhavet, inkludert bekjempelse av klimaendringer.

Sju milliarder i forpliktelser
Our Ocean 2017-konferansen ble avholdt 5. til 6. oktober på Malta. Der forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. Forpliktelsene, som er verdt over sju milliarder dollar, skal investeres i styrking av kampen mot marin forurensing, forstørring av vernede områder, fremming av blå økonomi, samt bærekraftig fiske og bruk av verdens hav. Deltakerne på konferansen annonserte også opprettelsen av nye beskyttede områder som spenner over 2,5 millioner kvadratkilometer, over halvparten av størrelsen på EU, skriver Maritime Executive.