Høiax årets bedrift 2016
-Det er klart dette er veldig hyggelig. Kanskje spesielt i vårt område, som har høy tetthet av produksjonsbedrifter av de forskjelligste slag. Dette ble en sterk inspirasjon til å anstrenge oss ytterligere framover.

Høiax årets bedrift 2016|Teknologiskenyheter.no
Vi er både glade og stolte over utmerkelsen, sier (f.v.) Thomas Buskoven, Elin Sollie, Hanne Marit Rostad og Cecilie Kristiansen i Høiax.

Administrerende direktør Thomas Buskoven er ikke helt som andre direktører. Men han er glad for at bedriften, som opprinnelig var familie-eid, har fått den anerkjennelse og ekstra oppmerksomhet som prisen fra lokalavisen Fredrikstad Blad i samarbeide med Fredrikstad Næringsforening.

Kriteriene er blant annet at bedriften skal være godt drevet, altså ha et solid overskudd, en sterk markedsposisjon og et godt arbeidsmiljø. Det er også et krav at man skal ha god produktutvikling og markedsføring.

Anerkjennelse
-Ikke alle direktører kan smykke seg med slike distinksjoner, Buskoven?

-Nei, men så er det da heller ikke direktøren som får utmerkelsen, men bedriften. Og det betyr ALLE som jobber her. Derfor er en slik pris spesielt velkommen. Vi har gjort store endringer etter at bedriften ble solgt i 1998, og har hatt bra overskudd siden 2000. Vi har historisk sett hatt årlig pluss på bunnlinjen på om lag 10% av omsetningen, og det må sies å være meget bra. Vi har også i mange år hatt rundt 12-13% organisk vekst, så vi må si oss meget godt fornøyd med utviklingen, slår han fast. Selskapet ble i 1998 solgt til Metro-Therm Gruppen, og to år senere tok Thomas Buskoven over ledelsen av bedriften. Allerede 3 år senere ble hele Metro Therm Gruppen solgt til svenske Nibe Industrier, som også er dagens eier.

-Ingen store endringer etter at svenskene tok over?

-Nei, det var en forutsetning da bedriften ble solgt ut i sin tid at man skulle drive videre, og også de svenske eierne har sett dette som en fordel. Her hos oss i Høiax er det et uttalt ønske om å produsere i Norge, og slik kommer det også til å fortsette å være. Og mens vi tidligere var mest kjente for varmtvannsberedere, leverer vi i dag hele systemer: Fra beredere og varmepumper til rør-i-rør og systemer for vannbåren varme.

-Mange fabrikker er blitt flagget ut av landet i de siste 20-30 årene?

-Ja, det er en del som ser seg mer tjent med å produsere i Øst-Europa eller i Asia. Vi har altså en annen strategi, blant annet på grunn av at i det øyeblikket du flytter produksjonen ut, mister du ikke bare kontroll med produksjonen din, men i tillegg pådrar du deg også en rekke kostnader. Det er lett å få øye på transportkostnaden, men det er også en rekke andre faktorer, som for eksempel kvalitetssikring. Har du alt på huset, slik vi har det, glir alt veldig mye enklere, sier Buskoven. Han legger til at bedriften ønsker å ha størst mulig del av verdikjeden innenfor bedriften, og minner om at kompetansen også blir høyere internt om man legger all produksjonen på ett sted.

Vil skape
-Dere har en sterk satsing på innovasjon. Hva betyr det for dere?

-Nyskaping er for oss ikke bare et ønske, men en tvingende nødvendighet. Hele produksjonen vår er jo fundert i ønsket om å skape noe. Gode produkter som kan bidra til trivsel og velvære for sluttbrukerne våre. Men en del av det å beholde markedsandelene i et tøft marked, betyr også at vi må lage produkter og løsninger som tiltrekker seg dem som skal montere systemer og løsninger, nemlig rørleggerne.

Det krever også at vi er gode på opplæring, og at vi er sikre på at den nyskapingen vi driver med, er både en naturlig følge av det vi har gjort før, men også noe som peker framover. Da blir outsourcing fullstendig feilslått!

Vi ønsker oss best mulig kompetanse på huset, for det er først da du kan skape nye produkter og systemer som gjør at vi vinner fram i markedet. Og akkurat gjennom at alle hos oss vet hvilken kompetanse vi sitter på, og at dette får lov til å fungere sammen daglig, skapes det noe annet og større: nemlig et godt arbeidsmiljø som holder oss sammen, som gjør oss til en slagferdig enhet. Denne enheten bruker vi bevisst på å dyktiggjøre oss ytterligere, slik at vi skal vinne fram i den beinharde konkurransen i bransjen vår.

-En veldig annerledes satsing, med andre ord?

-Ja, det må man nok kunne si. Det har jo ikke akkurat vært veldig populært å produsere i en del år. De fleste har gjort det andre steder enn i Norge. Men hvor bærekraftig er nå det i lengden? Så industrivirksomhet handler nok litt om både kultur og den politikk man velger sånn dypest sett. Dette er noe du må ville. Her hos oss VIL vi, og det merkes. Det merker kundene våre, og det kjenner vi veldig på hver eneste dag her hos oss. Derfor er det blitt skapt et samhold og en positiv ånd her som mange nok kan misunne oss. Arbeidsmiljøet er en uhyre viktig bestanddel av en bedrift, og når det er godt, og kompetansen er høy, kan man få til nesten hva det skal være, sier en offensiv administrerende direktør.

Bedriften har i dag 80 ansatte, og omsetter for rundt 250 millioner kroner . De har imidlertid ingen gjeld, og kan satse knallhardt på å utvikle seg videre også i årene som kommer:

-Denne prisen som årets bedrift i Fredrikstad har så visst inspirert oss til videre innsats, sier Buskoven til slutt.