Miljøverstingen ingen snakker om

Miljøverstingen ingen snakker om|Lastebilenes rolle i den globale oljeetterspørselen
Bare fire land har energieffektivitetsstandarder for tunge lastebiler, sammenlignet med om lag 40 land med personbiler

Effektiviteten innen godstransport er viktig for å redusere veksten i etterspørselen etter olje, karbonutslipp og luftforurensning de neste tiårene. Dette konkluderer International Energy Agencys siste rapport med, The Future of Trucks: Implikasjoner for energi og miljø.

Lite sett
Lastebiler står for en stor del av veksten i drivstofforbruket, samt det økende utslippet av karbondioksid og luftforurensende stoffer. Men sektoren får langt mindre oppmerksomhet og politisk fokus enn passasjerbiler. Bare fire land har energieffektivitetsstandarder for tunge lastebiler, sammenlignet med om lag 40 land med personbiler.

17 millioner fat olje daglig
Veksten i etterspørselen etter olje fra lastebiler har siden 2000 overgått alle andre sektorer - inkludert personbiler, luftfart, industri og petrokjemisk råstoff. I dag står lastebiler for nesten en femtedel av den globale oljeetterspørselen, eller rundt 17 millioner fat per dag. Dette tilsvarer den kombinerte oljeproduksjonen i USA og Canada.

Sektoren står også for:
Om lag halvparten av verdens dieselbruk
En tredjedel av alle transportrelaterte karbonutslipp
En femtedel av NOx-utslipp, et viktig luftforurensende stoff

Lastebiler er en viktig faktor for global økonomisk aktivitet og spiller en viktig rolle i å levere varer eller varer på tvers av alle punkter i den økonomiske verdikjeden, fra produksjon til salg.

Forventer en betydelig økning om utviklingen fortsetter
Hvis ikke noe gjøres, forventes oljeetterspørselen fra veitransport å vokse med 5 millioner fat per dag innen 2050, eller rundt 40% av den forventede økningen i den globale oljeetterspørselen. Denne veksten forventes å føre til en betydelig økning i karbondioksidutslippene på nesten 900 millioner tonn i 2050, eller om det samme nivået av utslippsvekst som fra kullbruk i kraft og hele industrisektoren kombinert.

Løsning
I et forsøk på å møte denne økningen i etterspørsel og utslipp, beskriver IEA en mer bærekraftig politikkbane for lastebiltransport som kan redusere energibruken i godstrafikken med 50% og utslippene med 75% innen 2050. IEA fremhever tre store forbedringsområder.

For det første kan lastebiltransportsektoren forbedre logistikk og systemoperasjoner for å bli mer effektiv. Dette inkluderer langsiktige muligheter som å bruke Global Positioning System for å optimalisere truckruting, samt tilbakemeldingsanordninger i sanntid som overvåker lastebilens brenseløkonomi. Forbedringer på den fronten vil kreve økt samarbeid, samt utveksling av data, informasjon og eiendeler over hele forsyningskjeden. Dette kan bidra til å øke volumet eller vekten av lasten som er tatt for å forbedre lasten på hver tur, men også redusere antall turer under hvilke lastebiler kjører tomt, for eksempel reise tatt uten last i det hele tatt etter at de har levert varene.

For det andre: nye lastebiler kan bruke ekstra teknologier som kutter tomgang, bruker lette materialer og dra nytte av forbedringer på lastebilmotorer, girkasser og drivstasjoner. Å oppnå sterkere kutt i forbruket av drivstoff, utslipp av karbondioksid og forurensende stoffer krever bruk av hybrider og nullutslipp lastebiler.

For det tredje: bruk av alternative drivstoff som naturgass, biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen kan diversifisere forsyningen av drivstoff bort fra olje, og også bidra til å redusere karbonutslipp.

www.europabanken.no