Slik kan du bidra til å holde havet rent

Slik kan du bidra til å holde havet rent
Et fokusområde er å finne verdier i søppelet, for å dermed skape interesse for å fjerne det

Ren Kystlinje (2016-2018) skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel langs kysten og i havet.

På grunn av havstrømmer flyter mye søppel til kystene i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. I mange år har forsøpling vært et stort problem, og rene, fine strender kan bli et sjeldent syn om ingenting gjøres. Samarbeid på tvers av landegrensene mellom kystkommuner som er rammet av forsøpling, gir partnerne muskler som de manglet tidligere. På denne måten kan de angripe problemet fra flere retninger, og sammen finne nye løsninger.

Sirkulærøkonomi
En direkte, synlig effekt av prosjektet skal være et nytt innsamlingssystem som for eksempel gjør det enklere å avlevere innsamlet søppel. Derfor skal prosjektet jobbe med koordinering, avfallshåndtering og behandling av avfall. Partnerne ønsker å utvikle verktøy som letter innsamling av søppel og gjennomføring av sirkulærøkonomi, slik at visse typer søppel bli resirkulert.

Et fokusområde for prosjektet er å finne verdier i søppelet, for å dermed skape interesse for å fjerne det. På lengre sikt anser prosjektpartnerne det som viktig å arbeide for å redusere utslipp av avfall i miljøet, og som et ledd i prosessen skal de identifisere lokale kilder og se hvordan de påvirker miljøet.

Ny brosjyre
Nå har prosjektet lansert en ny brosjyre som gir deg sju generelle tips om hvordan du kan bidra til redusert forsøpling. Brosjyren kan brukes og deles fritt ved rengjøring av strand og andre anledninger der informasjonen er relevant, skriver Interreg.no. Brosjyren kan lastes ned her

europabanken.no