Må importert søppel til fjernvarmeanlegg

Sverige Importerer søppel til fjernvarme
Hva skal Sverige gjøre hvis Storbritannia og andre land slutter å sende søppel til dem?

Sverige resirkulerer så mye at de i flere år har importert søppel fra andre land for å holde resirkuleringsanleggene i gang. Her har mange land mye å lære.

Mindre enn 1 prosent av svensk husholdningsavfall ble per år sendt til deponi siden 2011. Svenskenes kildesorteringssystem er langt foran grunnet en kultur som setter miljøet høyt. Sverige var i 1991 blant de første til å tillegge en skatt på fossilt brensel og i dag kommer omlag halvparten av deres elektrisitet fra fornybare energikilder.

Storbritannia bak sine grønne naboer
I Storbritannia betaler de dyre transportkostnader for å sende søppel utenlands for å bli resirkulert i stedet for å sende det til deponi og betale bøter for det. Storbritannia har gjort fremskritt i andelen avfall som resirkuleres. EU har et mål på 50 prosent innen 2020. Etter hundrevis av millioner i investeringer i resirkulerings- og energigjenvinningsanlegg, er de enda ikke helt i mål. Resirkulering i Storbritannia toppet til rundt 45 prosent av alt avfall i 2014, men har siden da falt til 44 prosent. Brexit kan gjøre situasjonen verre. Så mens Europa sikter mot et resirkuleringsmål på 65 prosent innen 2030, kan Storbritannia ligge enda lenger bak.

Energi til oppvarming
Sverige har implementert en nasjonal resirkuleringspolitikk. Så selv om private selskaper utfører mesteparten av importen og brenneren av avfall, går energien likevel inn i et nasjonalt oppvarmingsnett for å varme hjem gjennom vinteren. "I den sørlige delen av Europa bruker de ikke oppvarming fra avfallet, det går bare ut av skorsteinen. Her bruker vi det som en erstatning for fossilt brensel" sier Gripwell, kommunikasjonsdirektør for Avfall Sverige.

Skepsis
Sveriges oppvarmingsnettverk møtes også skepsis. Papirforvaltere sier at trefiber kan brukes opptil seks ganger før det blir til støv, og det er ikke bra om Sverige brenner papir før dette punktet.

Grønn Plan B
Hva skal Sverige gjøre hvis Storbritannia og andre land slutter å sende søppel til deres varmesystem? Gripwall sier at de vil ikke fryse - de har biodrivstoff klar til å erstatte det importerte avfallet.

europabanken.no