Blått lys for grønne «gratispassasjerer»

Store endringer i returordningen
Nå innføres mer tvang i søppel/returhåndtering for en rekke bedrifter

Fra og med årsskiftet er det ikke lenger lov for bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer å stå utenfor returordningen.

Hvert år sendes det ut om lag 580 000 tonn emballasje på det norske markedet. Om lag 87 000 tonn av dette tar ikke produsent eller importør ansvar for, ifølge beregninger gjort av Grønt Punkt Norge. Dette er en av grunnene til at Klima- og miljødepartementet har kommet med en ny avfallsforskrift som blant annet bestemmer at alle som produserer eller importerer emballerte varer må ta ansvar for at emballasjen samles inn og gjenvinnes gjennom en godkjent returordning.

Styrt av EU
-Denne forskriften vil bidra til at Norge innfrir forpliktende EU-mål for materialgjenvinning av emballasjeavfall, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding fra Grønt Punkt.

Fristen for å etterleve forskriftens krav om medlemskap i en returordning utløp 1. januar 2018. Forskriften gjelder for produsenter og importører som tilfører markedet mer enn 1000 kilo emballasje årlig. De tvinges nå til å ta hånd om emballasjen. Om dette blir en ordning som selskapene skal bekoste selv – og altså i siste hånd forbrukerne kommer til å betale mer eller mindre dyrt for, sies det ingen ting om i presseutsendelsen.

Fra frivillig til tvang
Fra midten av 1990-tallet og helt fram til i dag har retursystemet vært frivillig for virksomheter å være medlem av en returordning. Det blir betalt for om lag 85 prosent av all emballasjen på det norske markedet, og administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge betegner derfor systemet som vellykket. Stiftelsen har i dag 6500 medlemmer i sitt register.

-De frivillige bransjeavtalene som ble inngått med miljømyndighetene på midten av 90-tallet har gjort at mange bedrifter har tatt ansvar for at emballasjen de sender ut på markedet blir levert til gjenvinning gjennom Grønt Punkt Norge. Beklageligvis er det også en del virksomheter som ikke har tatt dette ansvaret og i praksis latt konkurrentene betale for innsamling og gjenvinning av deres emballasje. De siste årene anslår vi at ca. 15 prosent av emballasjen ikke er blitt tatt ansvar for, forteller Røine. Hun er overbevist om at det fremdeles finnes etternølere som ikke har meldt seg inn i en returordning.

-Nå er det nye tider, og virksomheter som rammes av den nye forskriften begynner å få dårlig tid, kommenterer Jaana Røine.