Samarbeid gir grønn vekst i indre Skandinavia

EcoINSIDE gir bærekraftige avfallsløsninger. Prosjektet skal bidra til grønn vekst i Indre Skandinavia
Samarbeid gir grønn vekst i indre Skandinavia

EcoINSIDE er et interreg-prosjekt for samarbeid om bærekraftige avfallsløsninger. Prosjektet skal bidra til grønn vekst i Indre Skandinavia og foregår i de fire fylkene Akershus og Hedmark (Norge) og Dalarna og Värmland (Sverige).

EcoINSIDE
Innenfor de tre fokusområdene er solenergi og energisystemer, avfallsprodukter og bærekraftig bygg, satser EcoINSIDE på fremtidens og ønske å styrke tilbudet knyttet til tjenester innenfor disse områdene.

EcoINSIDE har følgende tre mål.
• En ledende klynge innen klimadrevet utvikling
• Et velfungerende grenseoverskridede innovasjonssystem
• Et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling

Rapporten
Innledningsvis var det en bred skanning av hvilke mulige tekniske løsninger som er tilgjengelige for disponering og nyttiggjøring av slam og matavfall. 20 teknikker ble oppført. og fordelt i tre kategorier (konvensjonell, interaksjon med andre operatør og ikke-konvensjonelle). Dette var den første grovsiktingen av teknikker som kan være av interesse å studere ytterligere. Av disse ble 12 valgt ut for nærmere undersøkelse av lokale muligheter.

Les også: Må importert søppel til fjernvarmeanlegg

I de tilfellene der kommunene ønsker deponering av slam med en liten egeninnsats er de anbefalte alternativene å inngå en avtale med noen jordtilverkere som kan gjøre at slammet vil være til nytte på dyrket mark (som betaling for transporten). Kostnaden forventes å være på 500 - 1000 SEK per tonn. I de tilfellene der kommunene ønsker å gjøre mer selv og også utnytte slammet så langt som mulig lokalt, så er biogassproduksjon et godt alternativ. Økonomien vil være helt avhengig av hvilken pris man kan selge varmen for, men rundt 200-500 SEK per tonn bør være mulig for biogassproduksjon.

Den relevante biogassproduksjonen er produksjonen av rågass. Det vil si gass som ikke er renset til 98% metan, men likevel består av omtrent en tredjedel av karbondioksid og vann. Denne gassen kan fremstilles til en rimelig pris i en mindre skala, men kan kun benyttes til produksjon av elektrisitet og varme. Som en reserveløsning kan forbrenning av avfall fungere. For at dette skal skje må det undersøkes hvilke fasiliteter som kan vurdere å motta slammet, og om det eventuelt er nødvendig å tørkes før forbrenning.

Les hele rapporten her.

www.europabanken.no