Hydro med milliardinvestering i aluminium

Hydro med milliardinvestering i aluminium
Hydro Husnes produserer i dag rundt 95.000 tonn primæraluminium på årsbasis. Med gjenåpningen vil aluminiumsverket produsere rundt 190.000 tonn aluminium i året.

Hydro har tatt en investeringsbeslutning om å oppgradere og starte opp den andre produksjonslinjen på Husnes. Med begge produksjonslinjer i drift vil Husnes doble produksjonen av primæraluminium.

Oppstarten av den stengte linjen vil skje med bruk av nye teknologielementer, noe som vil gi bedre ytelse enn da linjen stengte i 2009. Det er forventet at linjen vil starte produksjonen første halvår 2020 og skape 90 nye arbeidsplasser på Husnes.

-Vi har tro på fortsatt aluminiumproduksjon i Norge. Vi legger til nye teknologielementer i denne oppstarten, og med det bygger vi et robust og fremtidsrettet verk på Husnes. For Husnes betyr dette økt lønnsomhet, lavere energiforbruk og flere arbeidsplasser, sier konserndirektør og leder for Primærmetall i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

HUSNES
Hydro Husnes produserer i dag rundt 95.000 tonn primæraluminium på årsbasis. Med gjenåpningen vil aluminiumsverket produsere rundt 190.000 tonn aluminium i året.

- For å holde driftskostnadene nede i perioden siden 2009 har vi brukt utstyr og komponenter fra den stengte linjen til drift og vedlikehold i den produserende linjen. Dette gjør at vi må oppgradere den stengte linjen før vi starter, og tar også da inn nye teknologielementer som vil bidra til økt ytelse og lavere energiforbruk, sier Aasheim.

Forventet investeringskostnad for oppgradering og oppstart er 1,3 milliarder kroner (reelt 2017). Endelig byggebeslutning er forventet i Q3 2018.

Husnes har i dag 245 ansatte, og ble et heleid Hydro-selskap 1. november 2014.