Enorme muligheter for norsk industri

Enorme muligheter for norsk industri|Dr. Oliver Barrowclough Sintef
Additiv teknologi, spesielt CAxMan, byr på enorme muligheter for norsk industri Foto: Sintef

- Additiv teknologi, spesielt CAxMan, byr på enorme muligheter for norsk industri om man utnytter den på riktig måte. Kobler man seg på EU`s programmer for utvikling og additiv tilvirkning kan det bety svært mye for norsk industri.

Dr. Oliver Barrowclough jobber til daglig hos SINTEF, og mener at nettopp hans arbeidsplass er det viktigste kontaktpunktet her i landet for dem som er interessert i å finne ut mer om additiv teknologi, og hva dette kan komme til å bety for norske bedrifter i årene som kommer.

Additiv teknologi
- Er det slik at additiv teknologi i grunnen minner noe om 3D-printing?

- Populært brukes 3D Printing og additiv tilvirkning om hverandre. Innen additiv tilvirkning har en syv fundamentalt forskjellige prosess kategorier. Begrepet 3D Printing er nært knyttet til prosess kategoriene "binder jetting" og MITs patent (1993) "Three Dimensional Printing Techniques”. Så additiv teknologi innebærer noe ganske annet og veldig mye mer avansert enn det man kan få til ved det vi kan kalle tradisjonell 3D-printing. I vår sammenheng handler det om industri. Virkelig «high end» produkter av for eksempel titan som lages ved at man legger på lag av et tynt pulver, som så laserbehandles. Dette gjentas en rekke ganger, til man får et materiale laget i en form som er svært lett, og kan være utrolig slitesterkt. Derfor kan det brukes for å produsere kritiske deler til for eksempel flyindustri, skipsindustri og andre industriprodusenter som krever en særdeles høy kvalitet på delene de skal bruke i sine sluttprodukter. Og nettopp derfor er kanskje vi i SINTEF et naturlig samlingspunkt for kunnskap om denne teknologien, filosoferer han.

Fremtidsvyer
- Men skal man ha skikkelige fremtidsvyer, er det EU som gjelder, er det så?

- Vel, EU har i alle fall et eget program som de symbolsk nok kaller «Factories of the Future». Her har også norsk industri muligheten til å henge seg på. Om man har interesse for additiv produksjon, vil man kunne følge utlysningene i dette programmet tett, og kanskje oppnå å delta i utfordrende samarbeidsprosjekter som deltager i dette programmet. Vi hos SINTEF vil mer enn gjerne være et naturlig samlingspunkt for alle som interesserer seg for additiv produksjon, slår han fast:

CAxMan står for Computer Aided Technology for Additive Manufacturing og retter seg mot analysebasert design for additiv tilvirkning. Fremtidens produksjon på dette feltet vil kunne bety store muligheter for norsk industri, om man velger å satse nå. Men interessen for denne produksjonsmåten er sterkt økende internasjonalt, så det er viktig at man kjenner sin besøkelsestid, understreker Barrowclough.

Enorme muligheter for norsk industri

Bilde fra ConceptLaser, leverandør av maskin i felleseie SINTEF Raufoss Manufacturing – NTNU

SINTEF er senter
- Kan det sies at nettopp SINTEF er det stedet i landet hvor man vet mest om additiv produksjon akkurat nå?

- SINTEF har ledende internasjonal ekspertise innenfor tre felt som er sentrale innenfor additive produksjon, nemlig: Analysebasert design, marerialkarakterisering og prosessplanlegging for industrien. Dette gjør at nettopp SINTEF er en naturlig «HUB» for å hjelpe industrien i gang med additiv tilvirkning. Dessuten har vi også et bredt nettverk både innenfor forskningsinstitutter og industrien selv både i Norge og internasjonalt. Dette nettverket setter oss i stand til å dekke industriens behov, enten ved at vi trekker på våre egne ressurser eller får hjelp av våre eksterne researchpartnere, forteller han. Faktisk har vi en uttalt strategi og et ønske om å være hovedkontaktpunktet for denne kompetansen. Det krever store ressurser å holde seg oppdatert og informert om det som skjer på dette feltet. Jeg er derfor veldig glad for å arbeide hos nettopp SINTEF, som har vært tidlig ute med å skaffe seg kompetanse, og som har vilje og styrke til å utvikle dette videre. Vi bistår gjerne norske bedrifter som allerede vet at de ønsker å satse, eller er nysgjerrige på denne måten å produsere på. Helt klart er det i alle fall at man vil kunne ha stor gjennomslagskraft i det fremtidige markedet om man velger å gå inn på dette allerede nå, sier han til slutt.

Dr. Oliver Barrowclough, holder foredrag på Norges største industrimesse, Advanced Engineering i Oslo 21. september kl 13.30 - 14.30

Hent din gratis billett her

Mer informasjon om SINTEFs aktivitet innen additiv tilvirkning finnes på www.sintef.no/additiv.