I samarbeid mot brann!

Produktet lages i samarbeid mellom stiftelsen Norsk Brannvernforening, Omega Holtan AS og Brannvernforeningens datterselskap Kontroll og Rådgivning AS
Fra venstre: Ragnar Holtan Omega Holtan AS. Rolf Søtorp Norsk Brannvernforeningog og Tom Nygren Brannvernforeningens datterselskap Kontroll og Rådgivning AS

Det brenner mye i Norge. I 2016 alene var det over 3000 bygningsbranner og siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer hvert år i brann.

Den kalkulerte erstatningen etter bygningsbranner var på om lag 4,1 milliarder i 2016, mens gjennomsnittlig erstatning etter brann er ca. 4,6 milliarder årlig (2010-2016, Tall fra DSB)

Stiftelsen Norsk Brannvernforening arbeider aktivt for å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse og har utviklet et nytt produkt; Brannsikkerhetsrapport. Med seg på laget har de Omega Holtan AS, som aktivt arbeider med brannforebygging innen elektrotekniske anlegg. Innen sprinkler- og brannalarmanlegg er Brannvernforeningens datterselskap Kontroll og Rådgivning AS deltagende.

Avtalen mellom partene ble signert i oktober 2017 og prøveprosjekt er allerede iverksatt.

Prøveprosjektet består i å utarbeide en fullverdig Brannsikkerhetsrapport for Brannvernforeningens lokaler på Fredrik Selmers vei 2. Gjennom en helhetlig kontroll av brannsikkerheten vil man levere en rapport om brannsikkerhet til bygningseier, som ser alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten i sammenheng.

Rapporten forteller bygningseier konkret om nivået på brannsikkerheten i bygget og hvilken restrisiko som må ivaretas gjennom internkontrollsystemet. Rapporten vil avsluttes med rådgiving om veien videre for å opprettholde akseptabel brannrisiko, samt senke kostnader og konsekvenser ved eventuelle branntilløp.

Vi selger ingen produkter knyttet til Brannsikkerhetsrapporten og er ikke forpliktet til noen leverandører.

Vi leverer en objektiv og uavhengig rapport om brannsikkerhet til våre kunder. Dette gjør at tilliten til produktet er høy og kundene får helt klart merverdi av å samle sine brannreduserende tiltak i en og samme rapport, sier Rolf Søtorp, Adm. Direktør i Stiftelsen Norsk Brannvernforening

Innholdet i Brannsikkerhetsrapport vil ta for seg:

  • Internkontroll/ivaretakelse av restrisiko
  • Behov for rutiner i internkontroll for driftsansvarlig
  • Behov for rutiner i internkontroll for leietakere
  • Behov for fysiske tiltak
  • Forslag til brannøvelse

«Ledelsen i Omega Holtan har fra forespørsel om samarbeid til signering av avtale vært positive til arbeidet Norsk Brannvernforening nedlegger for å få dette produktet til våre kunder. Frem til nå har brannsikkerhetsarbeidet vært oppdelt i flere leveranser som gjør det utfordrende for større eiendomsforvaltere/bygningseiere å holde oversikt. Ved å samle dette arbeidet under Brannvernforeningen, vil arbeidet kunne gjøres langt mer oversiktlig og rasjonelt. Man får også en langt bedre oversikt over sin bygningsmasse og færre kontaktledd», sier daglig leder i Omega Holtan Ragnar Holtan

Fakta Brannvernforeningen:
Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv og verdier. Derfor er Norsk Brannvernforenings viktigste oppgave å informere om hvorfor branner oppstår og hvilke tiltak du og jeg kan gjøre for å unngå brann.

Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut i fra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen.

Brannvernforeningen ble etablert i 1923 på initiativ fra forsikringsnæringen og myndighetene.

Mer informasjon: www.brannvernforeningen.no

Fakta Omega Holtan
Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

  • Kurs- og konsulentvirksomhet
  • Prosjekt og prosjekteringstjenester
  • Kontroll, termografering og internkontroll

Selskapet har over 40 års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som stadig får større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg, i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko- og DNV-sertifiseringer.

Mer informasjon: www.omegaholtan.no

Fakta Kontroll og Rådgivning:
Norsk Brannvernforening har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg. Virksomheten drives av Kontroll & Rådgivning AS, som er et heleid datterselskap av Stiftelsen Norsk Brannvernforening.

Vi utfører i hovedsak to typer kontroller:
Kontroll av nye anlegg og periodisk oppfølging av eksisterende anlegg.

Kontroll & Rådgivning har kontorer i Oslo og Trondheim som sammen dekker hele landet.

Mer informasjon: https://brannvernforeningen.no/kontroll-og-radgivning/Kontroll-av-sprinkler-og-brannalarmanlegg/