MLF vil være førende i den tekniske utviklingen

førende i den tekniske utviklingen
MLF ønsker at medlemmene tar i bruk ny teknologi, for å stå bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Adm. dir Stein Hesstvedt og kompetanse- og utviklingssjef Kari S Wilsgård i MLF

–Vi skal være en pådriver på flere områder i tiden som kommer. Det viktigste for oss er at malerne EIER malerfaget og at vi faktisk er førende i den tekniske utviklingen som pågår nå. Vi skal arbeide for at MLF og malerne er fremst i denne utviklingen!

Kompetanse- og utviklingssjef Kari S. Wilsgård er blitt skikkelig varm i MLF-trøya, og har mange vyer for arbeidet i 2018. Noe av det er allerede påbegynt, og andre oppgaver vil være gjenstand for tunge satsinger i månedene som kommer.

Teknologi
-Det skjer jo mye på det tekniske området, og da tenker jeg spesielt på digitalisering og robotisering. Jeg mener vi skal fokusere på robotene som det malerverktøyet de kan komme til å være for vår bransje, og dermed bidra til å utvikle bransjen. Det er viktig at vi sitter med rundt bordene der beslutningene tas, og altså sikrer at det er malerne som også i fremtiden skal eie overflatebehandlingen som fag. Vi skal vokte oss vel for å la andre aktører brøyte seg vei inn i faget via ny teknologi, og det kan vi bare gjøre dersom vi er de dyktigste. Slik sett har vi et veldig fortrinn, fordi vi allerede besitter kunnskapen om overflatebehandlingen, og alt vi trenger å gjøre, er å lære oss å bruke et nytt verktøy. Eventuelle konkurrenter som forsøker å komme på banen, vil jo ikke ha den bransjekunnskapen malerne har, understreker hun. Hele dette opplegget vil bli presentert under landsmøtet i begynnelsen av juni i Stavanger.

Bedre bedrift
Også når det gjelder «Bedre Bedrift», et opplegg MLF som kjent har arbeidet lenge med, skjer det mye på digitaliseringsfronten, og det vil bli presentert allerede under fagturen til Kiel. Permen mange kjenner er nå fulldigitalisert, og både app, skyløsning, elektroniske timelister og en rekke andre nyvinninger kommer til å bli lagt fram. Dette skjer sammen med presentasjonen av et produksjonsstyringssystem og et administrativt dashbord. Så både her og når det gjelder teknologi er det mye å hente for interesserte fagfolk!

Bredt arbeide
-Vi har lagt opp til et bredt anlagt arbeide, som vil omhandle alt fra konkrete og praktiske utspill rundt det daglige HMS-arbeidet, for eksempel i forbindelse med forbudet mot å bruke trestiger, til å se på endringer i strukturen for den nye videregående læreplanen.

-Dette er større aktivitet enn på lenge fra MLF sin side?

-Ja, de fleste vet jo at det har vært en del tilbake å ønske hva angår aktivitet fra MLF sentralt sin side, og det arbeider vi nå målbevisst og konkret for å endre på. Vi har tett kontakt med bransjen, og vet derfor at vi arbeider med saker som medlemmene er opptatt av. Dessuten kommer vi til å reise mye mer rundt og besøke både enkeltmedlemmer og laug, slik at vi har god oversikt over det som rører seg blant folk, for det er også tilbakemeldinger vi har fått om at folk vil har mer av understreker hun til slutt.