Sanner innleder RIFs Høstkonferanse

Regjeringens tanker om digitalisering av bygg- og anleggsbransjen
Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Foto: KMD

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder Rådgivende Ingeniørers Forenings Høstkonferanse den 24. oktober med foredraget «Regjeringens tanker om digitalisering av bygg- og anleggsbransjen.»

- Vi setter stor pris på at Kommunalminister Sanner åpner Høstkonferansens 50. årsjubileum, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Samhandling er tema på RIFs Høstkonferanse

Ministeren vil blant annet presentere regjeringens ambisjoner for en digital BAE-næring.
- Det er viktig for næringen at myndighetene ser dette som et bidrag ikke bare for å effektivisere, men også for å styrke norsk konkurransekraft, fortsetter Skudal Hansteen. Mange aktører i norsk bygg- og anleggsnæring høster nå internasjonal anerkjennelse for sin bruk av ny teknologi og heldigitale prosjekter. RIF ønsker derfor å vise hvordan Norge kan bli et foregangsland når det gjelder bruk av smart teknologi, digitalisering og god samhandling. RIFs ambisjon er at bransjen skal utvikle en sterkere prestasjonskultur, øke effektiviteten og skape verdier sammen.

- Vi ser frem til årets Høstkonferanse og tror årets program vil gi deltakerne både ny innsikt og konkrete råd som de kan ta med seg tilbake til sine arbeidsplasser. Derfor ønsker vi alle bransjer i BAE-næringen velkommen til oss, den 24. oktober, avslutter Skudal Hansteen.