Multiconsult styrker Ålesund-kontoret
Multiconsult overtar alle medarbeidere ved Rambølls kontor i Ålesund fra 1. mars 2017. Rambøll har besluttet å avvikle sitt kontor i Ålesund fra samme tidspunkt.

Multiconsult overtar Rambøll ansatte|Teknologiskenyheter.no
Ole-Petter Thunes, adm.dir. i Rambøll og Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult signerer avtalen.

I etterkant av Rambølls beslutning om å tone ned sin aktivitet i Ålesund har det vært et mål å finne én felles ny arbeidsgiver for alle ni medarbeiderne som blir berørt av avviklingen.

Samtidig har Multiconsult hatt et ønske om å styrke bemanningen ved sitt Ålesund-kontor. Løsningen de to selskapene nå har kommet til enighet om gagner begge selskapene og sikrer de ansatte videre jobb.

- Vi har lenge hatt som mål å øke vår tilstedeværelse i Ålesund gjennom å kunne tilby et bredere utvalg av tjenester lokalt.

Dette blir derfor et positivt løft for oss. De vi ansetter utgjør et kompetent team som kompletterer våre eksisterende medarbeidere på en veldig god måte. Vi vil nå få et slagkraftig miljø som vil kunne betjene våre kunder på Nordvestlandet på en enda bedre måte enn tidligere, sier Multiconsults Regiondirektør Kjell Kristiansen.

- Tøff konkurranse og en krevende markedssituasjon er blant årsakene til at vi har hatt utfordringer med å sikre tilfredsstillende lønnsomhet i Ålesund. Det er leit å gi slipp på gode medarbeidere, men vi er glade for at vi sammen med Multiconsult nå kan tilby våre ansatte en ordning, hvor de blir en del av en solid virksomhet og et større lokalt fagmiljø, forklarer Eivind Iden Direktør for markedsenhet Bygg og Arkitektur Midt, Vest & Nord i Rambøll.

Gruppen Multiconsult overtar består av totalt tre sivilingeniører og seks ingeniører. Det samlede miljøet i Ålesund vil nå blant annet dekke fagområder som geoteknikk, miljøgeologi, ingeniørgeologi, støy/akustikk, brannteknikk, konstruksjonsteknikk, ulike typer utredninger samt styring og ledelse. Overtakelsen gir Multiconsult et godt utgangspunkt for å supplere med ytterligere strategisk kompetanse i tiden fremover.