Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017

Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017
Foto: Avinor Oslo Lufthavn, Espen Solli

Konferanse 12. – 13. desember, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Nesten alle områder i samfunnet i dag er preget av miljøtenkning. Det gjelder i stor grad også byggenæringen som planlegger, bygger og forvalter store bygninger. I alt fra materialvalg til tekniske løsninger ligger det et stort potensial for å redusere miljøbelastning og forbruk.

Parallelt med dette foregår det en teknologisk utvikling, spesielt innenfor automatisering, overvåkning og kommunikasjon. Slike systemer skal ivareta de fleste funksjoner for brukerne av bygningen fra ventilasjon og komfort til sikkerhet og beredskap. Kravene til pålitelighet og fleksibilitet i slike systemer for et nybygg nærmer seg den standarden som vi bygger inn i våre prosessindustrianlegg.

Konferansen vil gi alle deltakere en oppdatering om dagens standarder for slike anlegg. Foredragsholdere fra byggherrer vil dele erfaringer om gjennomføring av prosjekter og beskrive situasjonen og gi eksempler på moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Hvilke kompetansekrav vil dette stille til personell som skal forestå drift og vedlikehold av slike bygninger?

Flere anerkjente leverandørbedrifter med omfattende ressurser og kunnskap om byggenæringen vil gi innføring i nye teknologiske muligheter i et digitaliseringsperspektiv.

Årets konferanse kombineres med et referansebesøk i de tekniske anleggene for den nye avgangshallen på Gardermoen. Både besøket og innleggene på konferansen har energiriktig drift, tilgjengelighet, fleksibilitet og alle sider ved sikkerhet som hovedtema.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (IFEA).

For program og påmelding