For vanskelig å være grønn. Forbrukerdirektør Randi Flesland krever flere miljøvennlige, holdbare produkter som kan repareres. – Det er fremdeles altfor vanskelig for forbrukerne å ta gode miljøvalg, fastslår hun.

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke|Teknologiskenyheter.no
SITTER PÅ NØKKELEN. – Den sirkulære økonomien lar seg ikke realisere uten handel som sentral drivkraft, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke. Foto: Johnny Syversen

For vanskelig å være grønn. Når det koster flere tusen kroner å bytte en knust mobilskjerm, er det ikke rart mange heller bare kjøper siste modell.

Produsentene må utfordres til å lage mer holdbare produkter, og ikke minst produkter som kan repareres,
sa Randi Flesland under Grønn Konkurransekraft-dagen i Oslo.

Vil ha flere skomakere
Sjefen for Forbrukerrådet vil ha mindre bruk-og-kast og flere reparatører, skreddere og skomakere i Norge. Hun mener alle bransjer har en jobb å gjøre for å lette hverdagen til miljøengasjerte forbrukere.

– Holdbarhetsmerking på matvarer er et område det bør gjøres mer innenfor. Hvorfor skal kildevann som har ligget under bakken i flere tusen år bare ha to års holdbarhet når det kommer på flaske? spør hun.

Flesland mener også gjenvinningsindustrien har en vei å gå:
– Dersom vi skal klare å gjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet vårt innen 2030 må vi alle bli flinkere til å kildesortere enn vi er i dag. Da må infrastrukturen strømlinjeformes og bli lik over hele landet. Bransjen må sørge for at forbrukerne får en enklere jobb, sier hun.

– Handelen sitter på nøkkelen
Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke mener handelsstanden sitter på nøkkelen til et vellykket grønt skifte i Norge.

– Handel er leddet som binder sammen forbruker og produsent. Derfor bør handelen i enda større grad bruke sin rolle til å hjelpe både kunde, produsent og sin egen næring med å ta grønnere valg. Den sirkulære økonomien lar seg ikke realisere uten handel som sentral drivkraft, sier hun.

Madsen understreker at det må lønne seg å være klimavennlig og tilby bærekraftige produkter og tjenester.

– Her må jeg rose Grønt Punkt Norge, som virkelig er på banen for oss alle. Med sine gjenvinningstall viser de at dette kan gjøres både effektivt og lønnsomt, sier Virke-sjefen.