Oslo kommune tar grep for et seriøst og anstendig arbeidsliv i hovedstaden

Oslo kommune fronter et seriøst og anstendig arbeidsliv
Prosjektleder i Undervisningsbygg Monica Ellingjord. Foto: Benedicte Nylund

Finansbyråd Robert Steen tok onsdag første spadetak i Oslomodellen på Løren skole i Oslo.

Første spadetak for Oslomodellen ble tatt på Løren skole hvor Undervisningsbygg bygger en helt ny skolebygning på drøyt 5600 kvadratmeter. Skolebygget er et tilbygg til Løren skole og skal huse 5. – 7. trinn i fire paralleller, samt en spesialavdeling med plass til 20 elever.

Hovedformålet med Oslomodellen er å sette Oslo kommune i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Finansbyråd Robert Steen var til stede for å ta det første spadetaket og snakke om hvor viktig Oslomodellen er for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Like viktige krav
Prosjektleder Monica Ellingjord i Undervisingsbygg forteller at de nye kravene i Oslomodellen er beskrevet i anbudsarbeidet og at entreprenøren må følge disse kravene på lik linje med andre krav i kontrakten.

De viktigste bestemmelsene i Oslomodellen gjelder krav om bruk av fast ansatte, krav om tarifflønn mellom oppdrag, krav om faglærte håndverkere, minimum 10 prosent lærlinger, begrensning i antall ledd underleverandører, internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging i HMSREG, krav om betaling til bank og rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten.

Kontraktsum 200 milloner kroner
Undervisningsbygg og WK entreprenør AS skrev under kontrakten på drøyt 200 millioner kroner i oktober 2017. Gjennomføringsmodellen er totalentreprise og WK Entreprenør AS er tildelt oppdraget. Byggetrinn 1 på Løren skole innebar å rehabilitere skolen til en fire parallellers barneskole for 1. – 4. trinn og hadde åpning til skolestart 2014.

Kontrakt i henhold til Oslomodellen for Løren skole

 • Lærlingekrav: 10 prosent
 • I all hovedsak fast ansatte (minst 80 prosent stilling). Evt. arbeidere fra bemanningsbyrå skal være sikret tarifflønn mellom oppdrag
 • Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk
 • Krav om fagarbeidere: minimum 50 prosent av arbeidede timer innenfor bygg og anleggsfagene
 • Maks underleverandørledd: 1
 • Lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Betaling via bank
 • Underentreprenører kreves tilgang til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister (HMSREG)
 • Elektronisk betaling, medlemskap i StartBank, revisjonsadgang
 • Fullmakt til Skatt Øst som gir utvidet skatteattest og sanksjonshjemmel for brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser
 • Påsynskrav om at kontrakten ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner (sosiale krav)

Fakta nybygg Løren skole:

 • Ny skolebygning på 5 622 m²
 • FKOK 2012 benyttes.
 • Kontraktssum inkl. mva kr 202 613 321,-
 • Ferdigstillelse 2019.