Digital omstilling gir merverdi og opplæring

Schneider Electrics Innovation Summit
Schneider Electrics Innovation Summit: Software Conference 2017 ble avholdt i San Antonio i Texas 2. til 5. oktober

Schneider Electric hadde nylig sin årlige software-konferanse i San Antonio i Texas, USA. Denne gang hadde de valgt å premiere 3 av sine kunder, som hver på sitt vis har gjort digitale grep for å møte fremtiden på en bedre måte:

-Jeg er stolt av at disse fremsynte firmaene er våre kunder, sier Dr. Ravi Gopinath, som er «Executive Vice President of Software» hos Schneider Electric. Han er glad for å kunne anerkjenne dem for de enestående resultatene de har oppnådd gjennom digital omstilling.

Digital omstillingsstrategi

  • Kjemikalieprodusenten BASF fikk annerkjennelse for det omfattende initiativet «Industrie 4.0». Industrie 4.0 skaper merverdier for kundene, i tillegg til å øke BASFS produksjonskapasitet- og effektivitet. For å forbedre ytelse, pålitelighet og utnyttelse av ressurser fokuserer de blant annet på forebyggende vedlikehold og bruk av Augmented Reality, «forsterket» virkelighet ved hjelp av ny teknologi.
  • Oljeselskapet BP fikk anerkjennelse for å implementere Unified Supply Chain Management i downstream-enheter for analyse av råmaterialer og økonomisk modellering. Blant annet går data-analysetiden ned fra å ta flere timer til noen få minutter. Slik kan man foreta flere analyser og dermed få et bedre beslutningsgrunnlag.

Ansatteierskap

  • Strømleverandøren Arizona Public Service (APS) fikk anerkjennelse for sin innføring av skybasert, virtuell opplæring for å håndtere endringer i ansatt-grunnlaget og den store geografiske avstanden mellom anleggene. Omtrent halvparten av firmaets ansatte vil gå av med pensjon i løpet av de neste fem årene, og nærmere 1300 kilometer skiller de to anleggene som ligger lengst unna hverandre. APS leverte en grundig opplæringsløsning for effektiv kunnskapshåndtering på tvers av alle bedriftens områder.
  • Matvareprodusenten Maple Leaf Foods fikk anerkjennelse for sin implementering av MES (Manufacturing Execution System), et produksjonsutføringssystem med visualisering. De ansatte har nå nettbrett som viser oversiktspaneler med KPI i sanntid, slik at de raskt kan identifisere kritiske problemer og dermed forbedre produksjonsresultater.

Selskapsverdi (ROI - Return of Investments)

  • Strømleverandøren Duke Energy fikk anerkjennelse for å ha spart rundt 35 millioner dollar ved bruk av forutseende teknologi. En uvanlig vibrasjon ble registrert i en dampturbin, og dermed kunne teamet avdekke en svakhet i et turbinblad før en større feil oppstod.
  • Network Rail, som driver og vedlikeholder mer enn 32.000 kilometer med jernbanespor i England, fikk anerkjennelse for sin smarte overvåkning- og analyse av infrastruktur. Systemet sparte 500.000 minutter i mulige togforsinkelser og ca. 45 millioner pund i kompensasjon.