Europakommisjonens Investeringsplan for Europa har støttet et lån på 75 millioner euro fra Den europeiske investeringsbanken til det svenske eiendomsselskapet Castellum.

Milliardlån til energieffektive bygninger

Lånet skal finansiere konstruksjonen av nye, energieffektive kontorbygninger, ifølge New Europe Online. Castellum, som er et av de største eiendomsselskapene i Sverige, skal bruke lånet til å finansiere to NZEB-bygg (Nearly Zero Energy Buildings) i Örebro og Stockholm.

Forbedret energieffektivitet i bygninger er en viktig del av overgangen til lavkarbonøkonomi, men vil kreve betydelig investering.

Bygninger står for 40% av all energibruk og 36% av alle CO2-utslipp i Europa. Gamle bygninger kan være opp mot 20 ganger så ineffektive når det kommer til oppvarming som nye bygninger. En tredjedel av Europas bygningsmasse er 50 år og eldre, men ved å forbedre energieffektiviteten og redusere energibehovet, kan CO2-utslippene reduseres med rundt 5%.

http://www.europabanken.no