Gjør søppel om til olje på 1 sekund
På en søppelplass vest for London, tester i disse dager Adrian Griffiths en oppfinnelse han føler seg sikker på vil redde verden fra å drukne i plastavfall, og gjøre ham til millionær i samme slengen.

Gjør søppel om til olje på sekunder|Teknologiske nyheter
I Swindon, sørvest-England blir 2,4 tonn plastavfall daglig omgjort til Plaxx

Griffiths har utviklet en maskin som er på størrelsen med en tennisbane. Maskinen kan mates med petroleumsbaserte produkter, for eksempel plastfolie, klær med polyester, tepper, elektronikk og plastposer.

Maskinen spiser alt og ut kommer olje! Hele prosessen tar mindre enn et sekund og det resulterende drivstoffet, kalt Plaxx, kan brukes til produksjon av ny plast eller som drivstoff innen skipsindustrien.

"Vi ønsker å endre plastikkens historie i verden", sier Griffiths, konsernsjef for selskapet Recycling Technologies.

Bedriften holder til i Swindon, en by i sørvest-England hvor 2,4 tonn plastavfall daglig blir omgjort til Plaxx. Prosjektet er fortsatt på pilotstadiet, men selskapet har allerede sikret seg investeringer fra den britiske regjeringen og mer enn 100 private investorer.

Griffiths prosjekt er unikt fordi det ikke retter seg mot en bestemt type plast, men snarere søker å finne en løsning for alle typer plastprodukter som i dag oversvømmer verdenshavene. I 2050 vil det være mer plast i verdenshavene enn det er fisk, ifølge en studie presentert på årets World Economic Forum av Ellen MacArthur Foundation.

I dag blir bare 10% av all plast i verden resirkulert. Grunnen er enkel, fram til nå har det vært rimeligere å pumpe opp nye olje. Oppfinnelsen fra Recycling Technologies kan ta oss et langt steg nærmere verdenssamfunnets mål om resirkulering av plast.