Kjenner du dine stikkledninger?

Morten Meyer, generalsekretær Huseiernes Landsforbund
Morten Meyer, generalsekretær Huseiernes Landsforbund Foto: Moment studio

Kvinnelige huseiere vet mindre enn menn om sine stikkledninger for vann og avløp, men begge kjønn har for lite kjennskap til denne delen av sin eiendom. Det er problematisk, mener Huseiernes Landsforbund og Norsk Vann.

Kommunene leverer vann- og avløpstjenester til innbyggerne gjennom sine hovedledninger. I sum er det 100.000 km kommunale ledninger for vann og avløp i Norge. Landets huseiere har på sin side ansvaret for til sammen hele 180.000 kilometer stikkledninger, som fører vann og avløp fra kommunens hovedledninger og frem til boliger og næringseiendommer.

Kunnskapsmangel
En fersk spørreundersøkelse utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, viser at 26 prosent av innbyggerne ikke vet om de eier stikkledningene for vann og avløp, og at 34 prosent ikke vet om de eier en stikkledning sammen med naboen. Bare 40 prosent vet hvor stikkledningene er plassert på eiendommen, og 34 prosent vet hvilken tilstand ledningene har. Huseiere i Oslo vet minst om sine stikkledninger, mens huseiere i Nord-Norge vet mest. Kvinnelige huseier skårer gjennomgående dårligere enn menn i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser fremfor alt at de fleste huseiere bør lære seg mer om hvor stikkledningene går og hvilken tilstand de er i, slik at de slipper overraskende utgifter og kostbare skader i fremtiden, mener direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Vedlikeholdsbehov
Stikkledningene er gravd ned på huseiernes egne eiendommer og kan også befinne seg på naboenes eiendom og under og langs veier. De kan være fra under en meter til mange kilometer og være eid av huseieren alene eller i fellesskap med naboer. I følge Norsk Vanns beregninger vil det koste nesten 450 milliarder kroner å legge nye stikkledninger til alle bygg i dag, med et gjennomsnitt på 125.000 kr per bygning. Ledningene representerer altså betydelige verdier for huseierne, men som følge av kunnskapsmangel er det for få som sørger for nødvendig vedlikehold, som å tette vannlekkasjer.

Våre tall viser at både de kommunale hovedledningene og de private stikkledningene trenger økt vedlikehold og fornyelse, sier Hofshagen. -Det er nødvendig for å unngå redusert kvalitet på vann- og avløpstjenesten og for at vi ikke skal overlate en formidabel regning til kommende generasjoner.

Viktig for huseierne
Resultatene i undersøkelsen bekrefter behovet for bedre kunnskap hos huseierne mener generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer. Hans råd til huseierne er å finne frem papirene fra da huset ble bygget eller innhente informasjon fra kommunen om hvor stikkledningene ligger.

Det er viktig for huseierne å vite hvor stikkledningene ligger, for å hindre at ledningene blir skadet ved byggearbeid eller andre tiltak på eiendommen. Det er også et problem for huseier dersom det bygges garasjer eller boder over egen eller naboens ledning, da det kan skape konflikter og vanskeliggjøre og fordyre fremtidig nødvendig reparasjonsarbeid, utdyper Meyer.