Hvorfor spare på vannet?

direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann
Direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

Hvorfor spare på vannet?
Av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

Noen vannverk kan få problemer med å levere nok vann til alle formål om sommeren. Her kommer en forklaring på hvorfor – og noen råd om hvordan vi alle kan bidra.

Hvem sørger for vannet vårt?
Om lag 85 prosent av landets snart 5,2 millioner innbyggere får vann fra et kommunalt eller interkommunalt vannverk. Det er ca. 1100 slike vannverk rundt omkring i vårt langstrakte land. De øvrige 15 prosent av innbyggerne får i hovedsak vann fra et samvirkevannverk eller egen brønn. I tillegg til å levere vann til husholdningene, sørger vannverkene også for vannforsyningen til skoler, helseinstitusjoner, kontorbygg, industribedrifter og andre typer bygg og virksomheter.

Vannverkene bruker vannet i naturen, behandler det til riktig kvalitet og sender det ut til alle bygninger gjennom et sinnrikt ledningsnettsystem. I Norge er vi vant til å få levert nok og godt drikkevann i springen døgnet rundt og gjennom hele året. Vi tar det gjerne som en selvfølge i hverdagen, men blir minnet på hvor heldige vi er når vi reiser til land som ikke har en like god og trygg vannforsyning.

Ikke alltid nok vann
Normalt er det tilstrekkelig med vann i Norge, men enkelte vannverk kan få problemer i de varme
sommerukene. Det kan for eksempel skyldes lite nedbør eller at det er begrenset kapasitet i vannkilden eller på vannbehandlingsanlegget.

Hvis det da samtidig er varmt og mye hagevanning, kan konsekvensen bli at man ikke får nok vann til alle viktige behov. Når mange vanner hagene samtidig, blir dessuten vanntrykket lavere. Dårlig vanntrykk kan ramme bebyggelsen i høyereliggende strøk og er også en utfordring for brannvesenet.

Mange vannverk sliter dessuten med lekkasjer av vann fra ledningsnettet. Det gjelder både de kommunale ledningene og de vannledningene huseierne selv eier, som normalt går fra hovedledningen i gata og inn til husveggen. Det jobbes med å fornye vannledningsnettet slik at lekkasjene blir mindre, men det tar tid og koster mye penger.

Hva gjør vi?
Utfordringer med for lite vann kan oppstå rundt omkring i landet og på ulike tider. Hvis det blir et problem i ditt område, vil du normalt få informasjon om det gjennom lokal presse og på kommunens/vannverkets nettside. Flere kommuner og vannverk har allerede gått ut med restriksjoner for hagevanningen i sommer.

Vi kan alle bidra på en god måte ved å ha et bevisst forhold til vårt eget vannforbruk, både om sommeren og ellers i året. Jo mer vann vi bruker, jo mer kjemikalier og energi går med til produksjonen. Derfor er det en fordel både for miljøet og for lommeboka at vi ikke sløser med vannet. Det er enkelt å spare på vannet, eksempelvis ved å ikke la vannet renne når vi pusser tennene, ikke dusje lenger enn nødvendig og reparere vasker og toaletter som lekker. Hagevanningen kan vi også redusere ved å være litt bevisste på hva, hvordan og når vi vanner, og dessuten være lojale til eventuelle lokale restriksjoner som innføres.

Du kan finne flere gode tips og råd om hvordan du kan spare på vannet på norskvann.no Men det er ingen grunn til å spare på hvor mye vann du drikker – nyt det gode kranvannet i sommervarmen!

Les også
Avløpsvann: Alkymi anno 2017 av direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann