Bedre skoler ved bruk av digital teknologi?

Får man en bedre skole ved bruk av digital teknologi?
SELFIE bygger på den grunnleggende forutsetningen at skreddersydde skoler fremmer digital læring

Europakommisjonen har lansert en prøveversjon av et verktøy som skal hjelpe skoler med å utnytte digital teknologi.

600 skoler fra 14 land har fått muligheten til å prøve det nye SELFIE-verktøyet i pilotfasen, før det blir ferdigstilt og gjort tilgjengelig for interesserte skoler i 2018.

- SELFIE-verktøyet skal hjelpe skoler som ønsker å se hvordan bruk av digital teknologi kan gi bedre læringsutbytte. Digital kunnskap er uunnværlig i dagens verden. I fremtiden vil 9 av 10 arbeidsstillinger kreve digitale ferdigheter. Videre er digitale ferdigheter avgjørende for at folk kan bruke ny teknologi trygt og sikkert. Derfor må skolene være forberedt på å utruste sine elever med riktige ferdigheter fra begynnelsen av, sier kommisjonær for utdanning, kultur, ungdom og sport, Tibor Navracsics til Europakommisjonen.

Bedre læring
Digitale teknologier kan forbedre både læring og undervisning. Å integrere disse teknologiene har dermed vist seg å være en utfordring for europeiske skoler. Det nye SELFIE-verktøyet, som står for "self-reflection on effective learning by fostering innovation through educational technology", skal hjelpe skolene med å vurdere sine sterke og svake sider for å få mest mulig ut av digital teknologi i deres undervisning. SELFIE er utviklet av Europakommisjonen, sammen med eksperter fra hele Europa.

Skreddersydd skole
SELFIE er bygget på den grunnleggende forutsetningen at en skreddersydd skole fremmer digital læring, følger både en top-down- og bottom-up-tilnærming, samt at den er responsiv og støttende til forskjellige behover og synspunkter. Derfor involverer SELFIE aktører som skoleledere, lærere og studenter. Verktøyet kan tilpasses enhver skole.

SELFIE bygger på rammeverket Digitally-Competent Educational Organisations, og skal være ferdigstilt i begynnelsen av 2018.

www.europaportalen.no