SIL GL del 2

SIL GL del 2
Denne kursserien fra NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter.

23-25 januar 2018 i Stavanger

Kurstider: Dag 1: 09:30-17:00 (middag 19:00) Dag 2: 09:00-17:00 Dag 3: 09:00-15:30

Bakgrunnen for dette kurset er at Norsk Olje og Gass publiserer retningslinjen for anvendelse av IEC 61508/11 på norsk

kontinentalsokkel (http://www.itk.ntnu.no/sil). Denne retningslinjen er referert til i Petroleumstilsynets regelverk, som en akseptabel måte å oppfylle kravene i regelverket på.

I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter. Kurset består av to deler. Del I er et innledningskurs med varighet på 2 dager.

Dette kurset er Del II, og er et fordypningskurs på 3 dager med kursbevis. NTNU utsteder vitnemål på tre studiepoeng for de som har gjennomført begge kursene og bestått eksamen. For å få muligheter til individuell oppfølging fra foreleserne, begrenses antall deltagere til 25. Det forutsettes at en har gjennomgått Del I eller har tilsvarende kompetanse for å ha nytte av Del II. Det kreves noen timer forberedelse og repetisjon av Del I før kurset.

Kurset er ment for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/ spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer. En vil dekke teknisk sikkerhet generelt og gjennomgå retningslinjen, samt vise hvilke begrensninger som gjelder for retningslinjen.

Gjennom gruppearbeid vil en få prøve seg på relevante praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen avhengig av nivået.

Målgruppe er ansatte hos systemleverandører, brukere, oljeselskaper, myndigheter, engineering og konsulenter.

Deltakere må ta med kalkulator og perm fra første kurset (del 1) !

For program og påmelding