Bioteknologi løser tungmetallsforurensing

Bioteknologi løser tungmetallsforurensing
BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse utfordringen med tungmetallsforurensing

Bioteknologi løser tungmetallsforurensing

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap. Prosjektet har et totalbudsjett på 4 328 869 euro.

Optimalisere teknologier
Dagens teknologi i forurensende industrier for behandling av metall møter ikke målene som er satt av EU for reduksjoner av metallkonsentrasjon. På grunn av dette vil prosjektet evaluere nye teknologier som tar bedre fatt på problemet. Gjennom denne evalueringen vil prosjektet velge ut en optimalisert bioprosess eller synergi av to integrerte bioprosesser for å designe og bygge de to demonstrasjonspilotene.

Fordelene for relaterte industrier
Avslutningsvis vil prosjektet gjøre en økonomisk, samfunnsmessig og teknisk analyse av fordelene med denne typen behandling av metallforurenset industrielt avløpsvann for tilsvarende og relaterte industrielle sektorer i EU.

Les mer om prosjektet her.
BioMetal Demo