100 millioner til miljøvennlig teknologi

100 millioner til miljøvennlig teknologi|Teknologiskenyheter.no
NYE MILLIONER: Denne gangen lyses det ut midler til utslippsfri transport på land og digitalisering av energisystemet Foto: Creative Common.

Sjøtrikker, verdens første hydrogenferge og sightseeingbåt på batteri. Næringsminister Monica Mæland håper på flere slike prosjekter når Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet lyser ut 100 millioner kroner til miljøvennlig teknologi.

Bærekraftige løsninger

Pilot-E, som er et finansieringstilbud til næringslivet, skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir utviklet og tatt i bruk.

-Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet – og for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Lansert i fjor
Ordningen ble lansert i fjor høst som et prøveprosjekt. Den første utlysningen var på 70 millioner kroner. Pengene skulle gå til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport. Fem prosjekter kom gjennom nåløyet, blant annet en elektrisk hurtigbåt, eller sjøtrikk, verdens første hydrogenferge, og en batteridrevet sightseeingbåt.

Landtransport og digitalisering
Nå skal Forskningsrådet og Innovasjon Norge dele ut 100 millioner kroner til nye prosjekter. I tillegg stiller Enova med en fleksibel ramme. Denne gangen er tema utslippsfri transport på land. Prosjektene kan for eksempel være innen godstransport, bygg- og anleggsdrift og kollektivtransport.

-Utslippene innen transport skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Strengere krav til utslippsreduksjoner betyr at vi må være tidlig ute med nye løsninger. Det kan gi nye forretningsmuligheter for næringslivet, sier Mæland.

Også prosjekter innen digitalisering av energisystemer kan søke. Ifølge NVE er det planlagt investeringer på 140 milliarder kroner i energinettet fram til 2025.

Pilot-E
Pilot-E er altså et finansieringstilbud til næringslivet. Ordningen følger aktørene fra idé til marked. De får blant annet en egen mentor med spisskompetanse som følger prosjektet.

De fem prosjektene som ble valgt i 2016 er:

Kongsberg Maritime AS – Autonom batteriferge

Wärtsila Norway AS – Urban water shuttle, en hurtiggående passasjerbåt

Siemens AS – nullutslipp – Vedlikeholdsbåt for havvind-parker

Brødrene Aa AS – Batteri-sightseeingbåt

Fiskerstrand Holding AS – Verdens første hydrogenferge

Et Pilot-E prosjekt skal:

1) Omfatte hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold.

2) Ha utarbeidet en plan for et utviklingsløp fram til marked, og ha målbare milepæler som skal danne grunnlag for utbetaling av støtte fra Pilot-E.

3) Være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor.

4) Etablere en styringsgruppe med 3-5 deltakere, inkludert en representant fra det som forventes å bli kunde/sluttbruker.

5) Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under Pilot-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enovas ordinære utlysninger.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever kutt i utslipp av klimagasser, at forsyningssikkerheten ivaretas og at det skapes nye verdier. Enova jobber for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.