Smart Produksjon Norge

Smart Produksjon Norge, konferanse 5-6 desember
For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigrener.

Norsk Forening for Automatisering har åpnet for påmelding til årets "Smart Produksjon Norge" konferanse i Stavanger, 5-6 desember 2017.

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kvalifisert og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i smart produksjon, noe som kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigrener. Olje- og gassindustrien har vært en bærebjelke for norsk industri, men opplever nå krevende tider som følge av fall i oljeprisen og investeringsreduksjoner. Hva så med fastlandsindustrien som Norge også har lange tradisjoner med? Tiden er inne for at vi sammen sikrer at Norge etablerer en innovativ og smart produksjon som gjør oss konkurransedyktig i både eksisterende og helt nye produkter.

Konferansen vil bestå av følgende hovedtemaer:

  • Smart produksjon: ny teknologi – nye metoder, brukererfaringer ved industriell digitalisering
  • Omstilling: Kompetanseutvikling og nye forretningsmodelle
  • Samhandling i digital- produktutvikling og produksjon
  • Skytjenester og økt verdiskapning ved analyse av data
  • Trender og utvikling
Det vil bli bedriftsbesøk til to bedrifter, Laerdal Medical AS og Robotic Drilling Systems AS.

Informasjon og påmelding: