Sikkerhetsstandarder IEC 61508/61511

Sikkerhetsstandarder IEC 61508/61511
I tilknytning til seminaret arrangeres det en miniutstilling der utstillerne kan presentere og informere om sine produkter

Den internasjonale standarden for funksjonell sikkerhet, IEC 61508, er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner.

Vi har gjennom flere seminarer behandlet de ulike fasene i standarden som de siste årene er implementert både på landbaserte og offshore-installasjoner. Vi ønsker at seminaret skal være en møteplass der fagfolk fra ulike disipliner kan diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer.

I årets program vil følgende tema bli dekket:

• Testing av sikkerhetsfunksjoner

• Oppfølging av SIL i drift

• Erfaring fra prosjekter

• Bruk av LOPA for SIL allokering

• Fellesfeil

I tilknytning til seminaret arrangeres det en miniutstilling der utstillerne kan presentere og informere om sine produkter.

Målgruppe:
Seminaret henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift, vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

For påmelding og informasjon