Sammen for en felles fremtid

Sammen for en felles fremtid|NFA|IFEA
Vi tror tiden er inne for en felles satsing fremover, lyder det nærmest unisont fra de to styrelederne

Overskriften er hentet fra en valgkamp for en del år tilbake. Men utsagnet har neppe vært mer aktuelt enn nå. Det handler nemlig om sammenslåingen av Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (IFEA). Generalforsamlingene i begge organisasjoner skal om få dager legge grunnlaget for fremtidige satsinger.

Utfordringen de aller fleste bedrifter står overfor fremover, er hvor raskt ting kommer til å endre seg. Stadig flere vil innse at digitalisering, automatisering og kostnadskutt henger sammen, men at det også danner grunnlag for å åpne mange forskjellige nye markedsmuligheter.

Slår seg sammen?
I en felles pressemelding fra NFA og IFEA tar man høyde for akkurat dette, når det varsles at de to organisasjonene nå tar sikte på å slå seg sammen. Fra før har de flere felles medlemmer, og det synes naturlig at neste skritt er å slå seg sammen for å møte fremtiden på en positiv måte:

-Dette har ligget i kortene en stund, og vi er veldig positive til denne løsningen, sier styreleder Bernt Eldor i IFEA til Teknologiske Nyheter. Han er tydelig på at dette vil bety nye muligheter i en stadig mer omskiftende hverdag for bedriftene står overfor:

-Dette vil bety en sammensmelting av akademia og industrien som vi er ganske sikre på vil gi svært positive effekter for alle medlemmer i begge organisasjoner, slår han fast. Og får følge av Heidi Fuglum, styreleder i NFA:

-Vi tenker at vi nå samler kreftene til beste for alle medlemmene våre, og vi er sikre på at dette vil være et startskudd for en felles satsing fremover som kommer til å gjøre oss alle mer synlige i både marked og samfunn, slår hun fast.

Les også: Automatisering gir trygghet for fremtiden

Moderne valg
NHO`s leder Kristin Skogen Lund sa i et intervju nylig at det er viktig at man nå tar modige valg fremover, og at man faktisk ikke kan være fastlåst i hvordan bedriftene har løst sine oppgaver og utfordringer tidligere.

Det betyr at man må tenke nytt i forhold til utfordringene den nye virkeligheten vil skape. For den nye virkeligheten er her: Industri 4.0 – IoT og digitaliseringen vil by på utfordringer for store deler av næringslivet, men kanskje mest muligheter for medlemmene av de to organisasjonene som nå etter alle solemerker slår seg sammen.

Det som med et fellesbegrep har blitt kalt «det digitale skiftet», handler jo nettopp om alt fra kunstig intelligens og robotisering, som samlet vil bety at automatisering vil måtte få en annen og langt mer positiv stilling i vår felles fremtid.

Mens man tidligere har vært opptatt av hvor mange arbeidsplasser som tilsynelatende har gått tapt i automatiseringsprosesser, handler så klart fremtiden om at industriproduksjonen i langt større grad enn på mange år vil bli flyttet hjem til Norge, ganske enkelt fordi arbeidskraftens betaling vil ha mindre innflytelse på hver produserte enhet enn tidligere.

Industri 4.0 er en sentral del av den utviklingen vi nå er inne i, og sammenslåingen av NFA og IFEA er bare EN av mange spennende konsekvenser av dette. Når disse to organisasjonene nå slår seg sammen, vil det bety en akselerasjon av arbeidet for å trygge norske arbeidsplasser, og ikke minst for at automatisering får sin rettmessige plass i den fremtidig debatten om utviklingen av det digitale skiftet:

-Vi satser på at dette vil falle i god jord hos medlemmene. Det er en utvikling som har vært på gang en stund, og når vi nå legger det frem, er det fordi vi tror tiden er inne for en felles satsing fremover, lyder det nærmest unisont fra de to styrelederne.