Robotene kommer og de vil bedre arbeidsmiljøet

Robotene vil bedre arbeidsmiljøet
NFEA danner egen faggruppe for å opplyse om hva robotisering egentlig er. Gruppen skal også arbeide for å øke tettheten av roboter i Norge i fremtiden.

-Vi er litt sinker når det gjelder robotisering her i landet. Faktisk dårligst i Skandinavia. Det er synd, fordi robotene vil gjøre oss mer konkurransedyktige, og samtidig bedre arbeidsmiljøet for folk. Dette må vi bli flinkere til å opplyse folk om.

Tom Kristian Venger i NFEA Robotics er tydelig på at det haster med å øke robotiseringen i Norge. Alternativet betyr rett og slett at vi risikerer å bli akterutseilt, slår han fast.

-Men betyr ikke økt automatisering at det blir færre arbeidsplasser?
-Dette er et veldig gammeldags fokus. Joda, det er nok riktig at automatisering og bruk av roboter kan bety at noen arbeidsplasser blir lagt ned. Men det vi da må spørre oss om, er hvilke arbeidsplasser det er snakk om: Faktisk er det slik at det er de kjedelige og ofte helseskadelige arbeidsplassene som blir borte gjennom en overgang til å bruke roboter. I tillegg sikrer disse tiltakene arbeidsplassene gjennom at bedriften blir mer konkurransedyktig, og dermed vil beholde sin plass i markedet, og kanskje til og med ta økte markedsandeler.

-I den senere tid har man også sett eksempler på hjemflagging av bedrifter?
-Ja, når man kan finne løsninger som både er bra for miljøet, skaper tryggere og mindre helseskadelige jobber og dessuten bidrar til en sterkere industrisektor i Norge, vil nok det kunne skje i økende grad. Utflaggingen man så for en del år tilbake, kom jo som følge av at mange produkter var arbeidsintensive, og da er det lønningene for disse oppgavene som er viktige. Når vi nå ser for oss en langt sterkere bruk av roboter i fremtiden, vil dette lett kunne snu, forklarer han. Da vil nemlig kompetanse bli et langt viktigere element i både prisdannelse og konkurransekraft. Det vil igjen bety en sterkere industrisektor i Norge, mener Venger.

-Hva er bakgrunnen for NFEA Robotics?
-Dette var et initiativ som kom fra NFA for et par år tilbake, fordi vi hadde sett at Norge var i ferd med å sakke akterut i forhold til våre nordiske kolleger på robotiseringssiden. Derfor ville man sikre seg et initiativ for å være en pådriver for robotiseringsarbeidet her i landet. Det haster nemlig med å øke robot-tettheten her hjemme. Vi tok sikte på å starte en fag-gruppe, og dette ble da også resultatet etter et møte i fjor der en hel rekke representanter for både leverandører, industri, akademia og andre deltok. På møtet deltok også representanter for de nordiske foreningene på dette området, slik at vi kunne høre litt om hvilke erfaringer de hadde gjort seg.

-Dermed var det duket for en egen norsk forening?
-Nei, vi valgte å organisere oss litt annerledes enn resten av Norden, nemlig som en faggruppe underlagt NFEA. Det ble valgt en arbeidsgruppe bestående av 10 personer fra fagmiljøet, hvor jeg ble utnevnt som prosjektleder. Arbeidsgruppen fikk ansvaret med å utvikle faggruppen. Oppgavene blir imidlertid de sammen som i resten av Norden, nemlig å både opplyse folk om hva robotisering faktisk er, og ikke minst arbeide for å øke tettheten av roboter i Norge i fremtiden, slår han fast.

-Hvem er med i faggruppen?
-Dette er et viktig poeng: Her har vi et svært bredt sammensatt forum, hvor både representanter for leverandørene, industrien og forskningen har fått plass. Dette er svært viktig, både fordi vi trenger å opplyse folk flest, men også fordi vi skal kunne jobbe uavhengig av leverandører og andre for det vi har som en felles sak, nemlig en bedring av robotenes plass i Norge. Vi bør satse på å melde oss skikkelig på i det racet som pågår akkurat nå om en mer rasjonell industri, og det kan utelukkende skje ved at robotiseringen blir mer intensiv. Får vi til det, vil vi igjen kunne se at konkurransekraften øker, og at arbeidsplassene sikres. For hva er alternativet, spør han retorisk, og svarer selv: Alternativet er at vi blir akterutseilt, rett og slett.

Tom Kristian Venger leder for NFEA Robotics

Tom Kristian Venger er leder for NFEA Robotics.
En faggruppe som skal arbeide for økt robot-tetthet i Norge.