RIF: Lykke til med konferanse nr 50!

RIF Lykke til med konferanse nr 50!
Fra oss alle i Teknologiske Nyheter: Gratulerer med konferanse nummer 50! Foto:RIF

Nå er det klart for konferanse nr 50 i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening, og Teknologiske Nyheter stiller seg mer enn gjerne blant gratulantene! Det er en spill levende jubilant som åpner dørene for en konferanse som skal preges av at verden og Norge er i endring.

Dermed blir det plass for både problemstillinger som globalisering, distruptiv teknologi og digitalisering. Dette vil nemlig kunne endre spillereglene for prosjektgjennomføring og samhandling i verdikjeden, og dette er nettopp det RIF har vært – og skal være opptatt av:

-RIF skaper konkurransevilkår som utvikler bransjen og medlemsbedriftene, sier RIF`s administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Samhandling er tema på RIFs Høstkonferanse

Grunnlag
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er som vel de fleste kjenner til, bransjeorganisasjonen for kvalifiserte rådgivningsfirma i Norge. Organisasjonen arbeider mye med ramme-påvirkning, i tillegg til den juridiske og praktiske hjelpen som naturlig er en del av en organisasjon som dette.

I en årrekke har RIF vært en pådriver for flere prosesser som har skapt helt nye måter å arbeide på innen flere felter: Det er nok her å nevne «Rent og Tørt bygg», som raskt ble adoptert av Statsbygg, og som nå er blitt en «de facto» standard i byggebransjen.

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder RIFs Høstkonferanse

Når nå RIF åpner sin 50`ende konferanse, er det tydelig at man igjen velger å se framover, både for å se nærmere på hvordan deres medlemsbedrifter vil måtte utvikle seg, men også for å ta nærmere i øyesyn hvilke utfordringer vi som nasjon står overfor. Det sier mye om RIF og deres medlemmer: – hvordan organisasjonen tar ansvar, og hvordan medlemmene deltar og til og med er pådrivere på samfunnsprosesser som former det fremtidige Norge.

Fra oss alle i Teknologiske Nyheter: Gratulerer med konferanse nummer 50!