Hvorfor roboter bør betale skatt

Hvorfor roboter bør betale skatt
-Vi må bruke denne sjansen til å frigjøre arbeidskraft og gjøre en bedre jobb for våre eldre og unge

Mange hevet øyenbrynene da Bill Gates for en tid tilbake tok til orde for å skattlegge roboter. Han argumenterte for at de tar jobbene fra folk og at de som tidligere jobbet, fikk lønn og betalte skatt, bidro til fellesskapet på den måten. Det gjør ikke robotene, mente han.

Det overrasket nok mange. Den kjente Windows-grunnleggeren har kommet frem på samfunnsarenaen med tanker om mangt og meget de senere årene. Denne gangen handlet det om forhøyet skatt for bedriftene. Men den styrtrike filantropen har nok en gjennomtenkt og solid logikk bak fremstøtet. Eller har han det?

Intervju
I et intervju med Quartz sjefredaktør Kevin Delaney, forteller Bill Gates hvorfor han mener roboter som tar jobber fra folk ikke skal få frikort når det gjelder inntektsskatt. Det som ikke fremgår av akkurat dette intervjuet, er hvor han mener skattleggingen skal begrenses.

Om en ser for seg en delvis automatisert prosess, er det uklart hvorvidt han mener dette bør utløse skattlegging. Og i ytterste konsekvens vil man kunne tenke seg at det Gates tar til orde for, egentlig er første steget på vei til en investerings-skatt på lik linje med den man kjenner fra mer hjemlige strøk.

Roboter bør betale skatt
- Når en mannlig eller kvinnelig ansatt utfører arbeider til en verdi av $50.000 i en fabrikk, påløper det skatt. Når en robot «blir ansatt» for å gjøre samme jobben, skulle man tro det er naturlig å foreta en lignende skattlegging, sier Bill Gates i det oppsiktsvekkende intervjuet og han fortsetter:

-Vi må bruke denne sjansen til å frigjøre arbeidskraft og gjøre en bedre jobb for våre eldre og unge: Færre elever i skoleklassene og hjelpe barn som har spesielle behov. Han ser altså for seg at automatiseringen ikke utelukkende bør hentes ut som profitt i den enkelte bedrift, men heller i alle fall delvis være en ressurs for fellesskapet. Slik sett en overføring av gevinst av automatisering fra næringslivet til samfunnet rundt bedriften.

Menneskelig empati
- Folk med empati og innsikt er veldig, veldig unike. Vi sliter fremdeles med stor mangel på folk som kan bidra i jobben for våre unge og eldre. Hvis kvinner og menn som blir erstattet av automatiseringsprosesser, kan tråkke til og hjelpe våre eldre og barn med spesielle behov, bidrar dette sterkt til en positiv utvikling, mener Gates. Han gjør dermed som mange andre teknisk fokuserte folk som mener ny teknikk kan gjøre det meste av det manuelle arbeidet for oss mennesker. Han ser for seg at teknikken i seg selv vil være nok til å endre folks liv.

Han går til og med så langt som å mene at nettopp det grepet han foreslår, vil kunne bidra til mindre forskjeller mellom folk, og det er ganske radikalt i det amerikanske samfunnet. Han mener likevel at de områdene der menneskelig empati er viktig, som i forholdet til eldre og til utdanning, er det viktig at det er levende mennesker som gjør jobben. De monotone arbeidsoppgavene i fabrikkene kan robotene ta seg av, mener Gates. Så spørs det da om det er i fabrikkene man finner de beste emnene for gode sykepleiere og aktivitører.

Skattleggingen
- Men bedriftene kan ikke bare gi fra seg inntektsskatten fra robotene, fordi midlene representerer en del av den potten som er brukt til å finansiere dette nivået av teknologisk utvikling, filosoferer han videre. Så han ser avgjort viktigheten av at bedriftene også i fremtiden må beholde en del av profitten teknologiske investeringer medfører. Men samtidig mener han at det han kaller «robot-selskapene» ikke vil protestere alt for mye mot hans «robotskatt».

- It's okay, sier han smilende til slutt. Hvordan Gates mener å vite dette med sikkerhet, går ikke fram av intervjuet.