Hvordan lykkes smarte byer?
Byer i både utviklede og utviklingsland skaper urbane rom som oser av teknologi.
Hvordan klarer de det?

Smarte bysentrum|Teknologiskenyheter.no
Mange byer har allerede kommet godt i gang med å satse på smarte byer, og deres erfaringer burde tas hensyn til

Barcelona, Spania, er en av flere byer som har fått rykte som en verdensleder innen smart innovasjon.
I 2014 ble den katalanske hovedstaden tildelt den første European Capital of Innovation Award
av Europakommisjonen for å ha introdusert nye teknologier som gjør bylivet enklere for innbyggerne.

Dette har påvirket innbyggernes livskvalitet, det lokale miljøet og økonomien. På denne måten kan smart teknologi være et effektivt virkemiddel for å nå målene som er nedfelt i FNs agenda for bærekraftig utvikling. Bare ved å gå over til LED-lys i bybildet har utgiftene i Barcelona blitt kuttet med opp mot 40%, og med hjelp av et sensorsystem for avfallshåndtering har effektiviteten blitt bedret med opp mot 15%.

Identifiser mangler og prioriteringer
Pilar Conesa, grunnleggeren av Anteverti og den årlige Smart City Expo i Barcelona, mener det er viktig at byer identifiserer mangler og deretter formulerer sine prioriteter. Det var akkurat det Barcelona gjorde i 2011. Ved å bryte større utfordringer ned i konkrete problemstillinger, blir finansiering tilgjengelig for prosjekter som kan dekke en rekke områder, som for eksempel mobilitet, eHelse og sirkulærøkonomi.

Tenk fremover
Barcelona har tatt mulige effekter av global oppvarming på forskudd ved å introdusere smart og grønn infrastruktur. Denne tenkningen viser at Barcelonas prioriteringer ikke skal løse dagens utfordringer, men morgendagens. For Barcelona kan det bety å hanskes med forurensing og avfall, mens for eksempel India er interessert i hvordan smarte løsninger kan bidra til å forhindre trafikkuhell.

Ekspert er kritisk til IoT

Involver innbyggerne

Josep Roig i United Cities and Local Governments mener innbyggernes livskvalitet må komme først. Det betyr å informere dem om endringer, forklare nye prosesser og spørre dem om innspill. I Barcelona ble dette gjort blant annet gjennom FabLabs - nettsider som informerer og myndiggjør innbyggerne.

Samarbeid med lokalmiljøet
Mange byer har allerede kommet godt i gang med å satse på smarte byer, og deres erfaringer burde tas hensyn til. Samtidig er det viktig at multinasjonale prosjektpartnere kobles til det lokale, slik at prosjektet også tar hensyn til den lokale konteksten. I utviklingen av Barcelonas sensorsystem for parkering, samarbeidet for eksempel det store selskapet Cisco med det lokale teknologiselskapet Worldsensing.

http://europabanken.no/