Grønt skifte: Fra eller til hva?
-Det er ikke så enkelt å finne hverken politikere eller pressefolk som virkelig er interessert i å gå i dybden når det gjelder det som er kalt «Det grønne skiftet». I stedet blir det lett til floskler som bringer oss hverken frem- eller tilbake.

Grønt skifte: Fra eller til hva?
Arve Ulriksen er administrerende direktør i MO Industripark, og snakker gjerne med Teknologiske Nyheter om det såkalte «Grønne Skiftet»

Arve Ulriksen er administrerende direktør i MO Industripark, og snakker gjerne med Teknologiske Nyheter om det såkalte «Grønne Skiftet», for han har vært opptatt av de utfordringene industrien står overfor lenge. Og han har hatt en aktiv tilnærming: Som en av de få har Mo Industripark inngått et samarbeide med Bellona, nettopp fordi han ønsker seg en virkelig satsing på en utvikling i en grønnere retning.

Men samtidig er han realist, og han er derfor opptatt av at man snarest kommer seg vekk fra den floskelskogen mange befinner seg langt inne i, og over til reell handling. Dette har industrien forstått for lenge siden, slår han fast:

Voldsomme resultater
-Det er som sagt mange som har som utgangspunkt en slags nåsituasjon som kanskje ikke sier så mye når det snakkes om dette «Grønne skiftet»: La oss bruke min arbeidsplass som et eksempel: Det har vært mye snakk om såkalte PaH forbindelser, og hvor viktig det er å få redusert disse. Her har industrivirksomheten på Mo vært i front i svært lang tid. Fra jernverkstiden på 70- og 80-tallet hvor utslippene lå på formidable 68.000 kilo hvert eneste år, er vi nå nede på 7,8 kilo per år. Smak litt på dette, sier han energisk. Og minner om at mye av virksomheten i Mo industripark faktisk er «grønn» bare fordi den finnes: Det er nemlig HER omsmelting av gamle bilvrak i stor del skjer, etter en sortering som gjør at miljøgifter som ellers ville funnet veien til luft, blir brakt inn i et kretsløp som skaper en langt større bærekraft en mange kanskje er klar over. Og det mange kanskje ikke er klar over her i Mo i Rana, er at fjellene er fulle av naturressurser. Så fulle at det var grunnlag for gruvedrift her i en årrekke, men også så fulle at selv om vi ikke slapp ut et eneste gram med metaller, ville elvene likevel være preget av ressursene i fjellet. Det er naturlig her, rett og slett.

Norsk industri

-Men ikke all norsk industri er like grønn, kanskje?
-Det varierer nok en del. Men det er viktig å være klar over at norsk industri faktisk er svært mye grønnere enn mange er klar over. Vi har for eksempel sett en redusering på hele 40% av skadelige utslipp siden tidlig på 90-tallet. Dette er virkelig store tall som uten tvil vil gjøre en forskjell i naturen, og når man samtidig er klar over at industriproduksjonen i Norge har økt i samme periode, sier det sitt om en bransje som faktisk tar dette på alvor, og som bidrar svært positivt til at vi får en mindre forurensende drift også i fremtiden. Jeg ser at enkelte politikere ønsker å støtte opp om denne utviklingen, og det er veldig bra. For det kan de nemlig gjøre ved å legge til rette for en praktisk og målrettet håndtering av det vi ser vil komme, sier han litt kryptisk, før han slipper katten ut av sekken:

-Det er ingen tvil om at digitaliseringen og automatiseringen vi ser konturene av i det som er blitt kalt «industri 4.0» vil bety nedleggelse av en rekke arbeidsplasser. Men en del av disse er arbeidsplasser med oppgaver som medfører en grad av HMS risiko.

Dersom vi komme ut av pratestadiet, og faktisk får på plass rammebetingelser som gjør at vi kan møte denne utviklingen på en positiv måte, ja så tror jeg at de aller fleste vil ønske det vi gjerne kan kalle «Et grønt skifte» velkommen. Men det må altså gjøres på en måte som kanskje kan bidra til å skape helt nye og annerledes arbeidsplasser, som er mer spennende, og kanskje til og med bedre betalt enn de «gamle» som kunne være forurensende, og som kunne skade helsen både til dem som jobbet direkte i prosessene og de som seinere ble rammet av konsekvenser av diverse utslipp.

Grønt er positivt
-Det er ingen tvil hos meg om at det å tenke «grønt» som det så moderne heter, er positivt både for enkeltmennesket, for industrien og for samfunnet. Men da må som sagt både politikere, aktivister og andre snarest brøyte seg vei ut av floskelskogen enkelte befinner seg inne i, slik at vi kan fokusere på de virkelig store utfordringene, og ikke minst slik at vi sammen kan sette oss som mål å løse disse utfordringene. For det er i alle fall en ting som er helt sikkert: Politikerne kommer aldri til å kunne løse disse problemene alene. Ikke industrien heller. Men sammen kan vi avgjort ha en sjanse, og den sjansen synes jeg vi skal gripe, sier Henriksen.